Van grensarbeiders tot ouders: op wie richt de fiscus dit jaar zijn vizier?

© /
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Ieder jaar laat de fiscus weten op welke groepen hij zijn vizier richt. Dit jaar zal hij onder meer grensarbeiders en ouders die sjoemelen met de belastingen extra controleren.

“Om je aan te sporen je fiscale verplichtingen correct na te komen, willen wij net zoals de vorige jaren ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties”, meldt de site van de federale overheidsdienst Financiën.

Vizier op huiseigenaars

Allereerst zal de fiscus extra aandacht geven aan de zij die hun beroepsinkomsten incorrect aangeven. Het gaat om mensen van wie de werkelijke inkomsten hoger zijn dan aangegeven. De fiscus kan probleemloos de loonfiches van alle loontrekkenden controleren.

Ook huiseigenaars die één of meerdere woningen aan het oog van de fiscus willen onttrekken, mogen zich aan een extra controle verwachten.

De fiscus start ook een zoektocht naar grensarbeiders die onterecht van een fiscaal gunstregime genieten omdat ze bijvoorbeeld in Frankrijk werken. Onder meer zij die buiten een grensstreek wonen riskeren een extra controle.

Ouders in de kijker

Bovendien lopen de ouders die te veel kinderen ten laste aangeven in de kijker van de fiscus. Hij richt ook zijn pijlen op mensen die een onterechte terugbetaling van verplaatsingskosten aangeven.

Ook bedrijfsleiders komen in het vizier van de fiscus terecht. De belastingdienst wil bij een vermoeden van misbruik aan de bedrijven vragen hun beroepskosten te bewijzen.

Daarnaast neemt de fiscus dit jaar de winstmarges en de vennootschapsstructuur onder de loep. Zo worden ondernemingen die een lagere winstmarge hebben dan gebruikelijk in de sector extra gecontroleerd.

Ten slotte ontspringen de ondernemingen die sjoemelen met de BTW de dans niet. De fiscus zal bedrijfsleiders controleren die onterecht een btw-krediet hebben teruggevraagd of geboekt. (NS)

Partner Content