Twee manieren om de controle over een schenking te behouden

© iStock

Als je geld schenkt aan je kinderen, heb je liever niet dat ze het door ramen en deuren en gooien. Hoe kan je de controle behouden?

Veel schenkers willen ook na de schenking het beheer van de beleggingen in handen houden, o.a. om te voorkomen dat hun kinderen het kapitaal opmaken zonder hun akkoord. In dat geval is het inschakelen van een controlestructuur de meest sluitende werkwijze.

Vruchtgebruik behouden

Een eerste mogelijkheid is schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, dan is in principe de instemming van schenker én begunstigde vereist om bestanddelen van de portefeuille te verkopen en te herbeleggen.

Vaak gaat men de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik dan ook combineren met de oprichting van een maatschap. Dat is een eenvoudige vennootschap waarbij geen notariële akte is vereist, zolang je alleen roerende goederen inbrengt. De ouders zijn dan onafzetbare zaakvoerders die bevoegd zijn om de portefeuille in de maatschap te beheren. Het opstellen van de statuten van zo’n maatschap kost u bij uw adviseur wel al gauw 3000 euro, maar het bestaan ervan heeft geen invloed op de inkomstenbelastingen. Als u bijvoorbeeld bevrijdende roerende voorheffing betaalt op uw beleggingen, blijft dat zo wanneer u die inbrengt in een maatschap. Het bestaan van een vennootschap, hoe eenvoudig ook, betekent wel dat ouders en kinderen de regels van de statuten moeten naleven.

Beleggingsverzekering afsluiten

Als je de controle wilt behouden over beleggingen op langere termijn, kan je ook opteren voor een beleggingsverzekering. In het kader van een successieregeling wordt dan meestal een polis zonder einddatum onderschreven door het begunstigde kind en de schenkers worden aangeduid als aanvaardende begunstigden. Het resultaat is dan dat het kind bijvoorbeeld geen afkoop meer kan doen zonder instemming van de ouders. De schenkers zijn er dus zeker van dat het kapitaal niet zal worden verteerd door het kind. Hier kan een eenvoudige handgift worden gebruikt. Een maatschap is dan in principe ook overbodig, tenzij de schenkers ook de mogelijkheid willen hebben om alleen te beslissen over de eventuele herbelegging van de vrijgekomen gelden als de polis zou worden stopgezet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content