Taxshift doet nettolonen niet stijgen

© iStock

De taxshift van de regering-Michel doet het nettoberoepsinkomen in 2017 niet stijgen. Bedienden houden eind januari netto iets meer loon over, maar dat is alleen een gevolg van de indexatie van enkele fiscale bedragen.

De taxshift wil een deel van de belasting op arbeid verschuiven naar de belasting op consumptie. Het netto-inkomen van een werknemer wordt de volgende jaren stelselmatig verhoogd. Dat is een gevolg van drie maatregelen: de verhoging van de belastingvrije som, de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en de schrapping van het 30 procent-tarief. De laagste inkomsten zullen het meeste voordeel trekken van de taxshift.

Verhoging belastingvrije som en van de forfaitaire beroepskosten

De verhoging van de belastingvrije som heeft tot gevolg dat het deel van het inkomen waarop geen belastingen verschuldigd is, toeneemt. De belastingvrije som per belastingplichtige stijgt geleidelijk van 7090 euro tot 8400 euro in 2019.

Wie zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst, krijgt een forfaitaire kostenaftrek. Hoe hoger die aftrek, hoe meer de belastingplichtige netto overhoudt. Als onderdeel van de taxshift wordt het kostenforfait opgetrokken van 4090 euro in 2015 naar 4210 euro in 2016 en 4500 euro in 2018.

Schrapping 30 procenttarief

De belastingtarieven in België zijn progressief. Dat betekent dat ze toenemen naarmate het belastbare inkomen stijgt. Het laagste tarief is 25 procent, het hoogste 50 procent voor wie een belastbaar inkomen heeft van meer dan 38.080 euro. Het belastingtarief van 30 procent wordt in 2018 geschrapt, waardoor een groter gedeelte van het inkomen valt onder het laagste tarief van 25 procent. Op kruissnelheid moet een belastingplichtige zo 185 euro per jaar minder afdragen aan de federale overheid.

Geen rechtstreekse invloed

De maatregelen van de taxshift zullen in 2017 niet verder evolueren. Pas in 2018 zal de belastingverschuiving haar volledige uitwerking hebben. Toch zal iedere werknemer eind januari 2017 een iets hoger netto loon krijgen. Dat is gevolg van de indexatie van de belastingverminderingen, belastingvrijstellingen en inkomensgrenzen voor het inkomstenjaar 2017. Dat leidt tot aangepaste schalen van de bedrijfsvoorheffing, die wordt ingehouden op het bruto-inkomen. We zullen moeten wachten tot 1 januari 2018 om de volgende stap in de taxshift te voelen op het nettoloon.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content