Raad van State tegen vrijstelling erfbelasting voor terreurslachtoffers

© belga

Volgens Vlaanderen en Brussel hoeven slachtoffers van terreuraanslagen geen erfbelasting te betalen. “Dat is in strijd met het principe van gelijkheid en legaliteit”, oordeelt de Raad van State.

Vlaanderen en Brussel werken aan een gunstregeling zodat nabestaanden van terreurslachtoffers zoals van de recente aanslagen geen erfbelasting moeten betalen op hun erfenis. Partners van terreurslachtoffers die wettelijk of feitelijk samenwoonden, krijgen de gezinswoning belastingvrij in handen. Dat schrijft De Tijd op basis van de wetteksten die de krant kon inkijken. Volgens de twee gewesten komt die belastingfactuur in het bijzonder hard aan voor familieleden van terreurslachtoffers.

Niet iedereen gaat zomaar een vrijstelling kunnen aanvragen, laten de gewesten weten. Ze gaan geval per geval nagaan of er sprake is van een terroristische aanslag. Daarenboven moeten de nabestaanden zelf het gunstregime aanvragen. Al lijkt niet iedereen gewonnen voor die belastingvrijstelling.

In strijd met gelijkheid en legaliteit

Volgens de Raad van State, dat advies uitbrengt over decreetvoorstellen, is een dergelijk gunstregime in strijd met het principe van gelijkheid en legaliteit. Het adviesorgaan vraagt zich onder meer af hoe de gewesten kunnen verantwoorden dat slachtoffers van andere gebeurtenissen die voor de nabestaanden als even dramatisch worden ervaren er niet voor in aanmerking komen.

Vraag is of Brussel en Vlaanderen dat advies gaan volgen. De gewesten zijn sinds de zesde staatshervorming immers bevoegd voor de erfbelasting. In Wallonië bestaat er al een dergelijke regeling voor de nabestaanden van terreurslachtoffers. In Vlaanderen betalen de nabestaanden in rechte lijn tussen 3 en 27 procent erfbelasting. Voor broers, zussen en anderen kan dat tarief oplopen tot 65 procent.

Eind deze week buigt de Vlaamse ministerraad zich over het voorgestelde gunstregime. ‘We bekijken of we het voorstel tegen dan zullen aanpassen aan de opmerkingen van de Raad van State’, geeft het kabinet van minister van Financiën Bart Tommelein(Open VLD) aan. Die regeling werd ingevoerd na de aanslag op Place Saint Lambert waarbij zes mensen op 13 december 2011 het leven lieten. (NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content