Ombudsdienst financiële sector rondt kaap van 2.000 klachten na forse stijging

© Getty Images

Ombudsfin, de ombudsdienst voor financiële diensten, heeft in 2021 2.005 dossiers behandeld. Dat zijn er ruim een vijfde meer (+21,5 procent) dan het jaar voordien, zo meldt de ombudsdienst vrijdag. Klachten over frauduleuze online betalingen zorgen voor steeds meer dossiers.

De ombudsdienst zag vorig jaar 7.000 aanvragen van consumenten en ondernemingen toestromen, of ruim 900 meer dan het jaar voordien. Het gaat in hoofdzaak om klachten, 6.859 om precies te zijn. Daarvan werden er 1.882 ontvankelijk verklaard. Het totaal stijgt na toevoeging van dossiers die de jaren voordien ingediend waren naar 2.005 ontvankelijk verklaarde klachten in 2021.

Ruim zeven op de tien klachten die in 2021 binnenliepen, bleken niet ontvankelijk, veelal omdat de klacht niet eerst ingediend werd bij de klachtendienst van de financiële instellingen (in de eerste lijn). Voorts bleek in veel dossiers Ombudsfin niet bevoegd of was de klant of instelling niet identificeerbaar of het onderwerp van de vraag onduidelijk.

De meeste klachten kwamen van consumenten, goed voor 1.925 ontvankelijke klachten. ‘De sterke toename van deze klachten houdt, evenals in voorgaande jaren, grotendeels verband met de toename van klachten over frauduleuze online betalingen. 658 ontvankelijke dossiers (of meer dan een derde van het totale aantal ontvankelijke dossiers) hadden betrekking op internetfraude’, valt ook te lezen in een persbericht.

Voorts is er sprake van 189 ontvankelijke klachten over de het beëindigen van de cliëntenrelatie door de financiële instelling. Hier gaat het om een stijging met 80 procent. Alle klachten hebben geleid tot 48 individuele aanbevelingen aan financiële instellingen. Die kregen dan bijvoorbeeld de vraag om de aan de consumenten verstrekte informatie duidelijker op te stellen of hun bestaande procedures te verbeteren.

Onder meer alle leden van de Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin) en die diensten aan particulieren aanbieden, zijn automatisch lid van Ombudsfin.

Partner Content