Knokke is niet altijd een belastingparadijs

© .

Aan de Belgische kust zijn er een aantal gemeenten die geen gemeentetaks toepassen. Het is daar dus goedkoop wonen, tenminste als je bepaalde regels volgt.

Voor de berekening van de verschuldigde personenbelasting, speelt de keuze van de gemeente waar je woont een belangrijke rol. Dit komt omdat gemeenten een aanvullende belasting bovenop de personenbelasting toepassen. Deze zogenaamde aanvullende gemeentebelasting is niet overal dezelfde.

Goedkope gemeenten

Aan de Belgische kust zijn er drie gemeenten waar u nul procent aanvullende gemeentebelasting (AGB) betaalt. Het meest gekende voorbeeld is natuurlijk Knokke-Heist, maar ook De Panne en Koksijde passen geen AGB toe.

Zeker voor mensen met hogere inkomsten, kan de besparing van de AGB een aanzienlijke stuiver opbrengen. In het verleden hebben zich ook heel wat rijken ingeschreven in het bevolkingsregister van Knokke-Heist om op die manier te kunnen genieten van nul procent AGB.

In de praktijk bleek dikwijls dat deze inschrijving niet overeenstemde met de werkelijke situatie. Men bleef wonen in het binnenland en enkel sporadisch – in de weekends – verbleef men in Knokke. Deze situaties gaven vlug aanleiding tot discussies met de fiscus.

Fiscale woonplaats

Knokke is niet altijd een belastingparadijs

Om te weten welk percentage AGB van toepassing is, kijkt men naar de gemeente waar je op 1 januari van het aanslagjaar uw zogenaamde fiscale woonplaats heeft. De gemeente die voor inkomstenjaar 2015 belasting mag heffen bovenop de personenbelasting, is deze waar je op 1 januari 2016 je fiscale woonplaats hebt.

De fiscus kijkt daarvoor naar de plaats waar je en je gezin effectief verblijven gedurende het grootste deel van het jaar en dit is niet noodzakelijk ook de plaats waar je je officiële domicilie (inschrijving in het bevolkingsregister) hebt.

Feitelijke toestand primeert

De plaats waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister creëert slechts een vermoeden van fiscale woonplaats. Dit kan echter worden ‘weerlegd’ als blijkt dat je in werkelijkheid ergens anders woont. In dat geval mag de fiscus je belasten in de gemeente waar je effectief verblijft met je gezin.

Om dit te bepalen, wordt er gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Waar gaan de kinderen naar school? Waar tank je? Waar ga je naar de dokter? Bij wie ben je verzekerd? Bij welke garage gaat je wagen op onderhoud? Waar doe je de dagelijkse inkopen voor het gezin? Waar ga je op restaurant? Bij welke dokter ga je te rade als je ziek bent? Waar ga je op restaurant? Van welke verenigingen ben je lid?

Wil je bijvoorbeeld in Knokke-Heist AGB betalen, dan zal je dus moeten bewijzen dat je gezins- en sociaal leven zich situeert in Knokke-Heist en omstreken. Als bewijs kan je bijvoorbeeld een klantenkaart van een winkel, bewijzen van tankbeurten, facturen van de garage,… aan de fiscus voorleggen.

De wijkagent kan ook een belangrijke rol spelen. Als hij verklaart dat hij heeft vastgesteld dat je effectief in Knokke-Heist verblijft (op basis van eigen waarnemingen en/of verklaringen van de buren), dan zullen de fiscus en de rechter daarmee terdege rekening houden. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content