Kliklijn: wat doet de fiscus met een klacht?

© iStock

Ik vermoed dat mijn buur bij de fiscus heeft geklikt over mijn belastingtoestand. Kan de fiscus iets doen met zo’n klacht?

Het gebeurt inderdaad meer en meer dat mensen een brief of een e-mail sturen naar de fiscus om te melden dat iemand anders bepaalde inkomsten niet aangeeft. Die meldingen kunnen zowel anoniem als niet anoniem zijn. In ieder geval wordt elke klacht altijd aan een eerste onderzoek onderworpen. Bij een niet-anonieme klacht kan de fiscus eventueel bijkomende inlichtingen inwinnen.

Toch is een klacht van iemand anders over uw fiscale toestand op zich niet voldoende als bewijs om u bijkomend te belasten. Let wel, de fiscus kan op basis van verklikking wel een verder onderzoek voeren naar uw fiscale toestand. Enkel wanneer uit een grondige controle blijkt dat u niet voldaan hebt aan al uw fiscale verplichtingen, kan de fiscus bijkomende belastingen en/of een boete opleggen.

Informatie opvragen bij derde

Een andere vraag die in dit verband rijst, is of de fiscus, los van enige klacht, informatie mag opvragen bij een derde zoals een buur, een kennis, een klant of een leverancier met het doel uw fiscale toestand te controleren. In de meeste gevallen wordt dat gedaan wanneer u zelf niet hebt geantwoord op een vraag om inlichtingen vanwege de fiscus.

Een controleur mag alleen bijkomende inlichtingen over u vragen aan een derde van wie vaststaat dat deze met u zaken heeft gedaan. Op een dergelijke vraag om inlichtingen moet de aangesproken derde dan wel antwoorden, anders moet hij een boete betalen.

De fiscus kan geen informatie inwinnen over feiten die tot de privésfeer behoren. Denk bijvoorbeeld aan een vraag die uw controleur richt aan een reisbureau waar u een verre privévakantie hebt geboekt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content