Kans op belastingcontrole in drie jaar tijd gehalveerd

BELASTINGAANGIFTE Kunt u uw geld een lange tijd missen, dan bent u het beste af met een kapitalisatiefonds. © bi

Door een sterke daling van het aantal belastingcontroleurs worden fors minder aangiftes grondig onderzocht.

De fiscus voerde in 2016 57.854 grondige controles op de personenbelasting uit. In datzelfde jaar waren er 6,9 miljoen belastingplichtigen. Dat geeft dus een kans van 0,8 procent op een grondige controle. Maar vooral opvallend is dat het aantal grondige controles de afgelopen jaren sterk gedaald is. In 2013 waren er nog 111.582 grondige controles op de personenbelasting, of dus bijna dubbel zo veel. Dat blijkt uit cijfers die woensdag in De Standaard en Het Nieuwsblad staan.

De belangrijkste oorzaak voor die dalingen ligt bij de daling van het aantal controlerende ambtenaren. Voor de personenbelasting was er in 2013 nog een controlecapaciteit van 502 voltijdse mensen. Twee jaar later waren dat er nog maar 314.

‘De situatie is ronduit alarmerend’, zegt vakbondsman Marc Nijs (ACV). ‘De mensen hebben geen tijd meer om iets uit te zoeken, en daardoor wordt te weinig belastingen betaald. Terwijl elke ambtenaar – mits begeleiding en opleiding – veel meer binnenbrengt dan hij kost.’

Hans D’Hondt, topman van de FOD Financiën, nuanceert de cijfers. ‘Nu gebeurt een aantal correcties met automatische filters. Dat moest vroeger via een controle gebeuren, waardoor de opbrengsten toen hoger leken. Het aantal controles is dus niet altijd de relevantste parameter om de pakkans te berekenen.’

Partner Content