Hou rekening met volgende wijzigingen in je belastingaangifte

© Thinkstock

Het wordt stilaan tijd om je belastingaangifte in te vullen. We geven je alvast een aantal belangrijke wijzigingen mee.

Je hebt tijd tot 30 juni als je kiest voor de papieren aangifte. Kies je voor de elektronische aangifte via tax-on-web, dan heb je twee weken langer tijd tot 15 juli. Doe je tenslotte beroep op een boekhouder of een accountant, dan moet de aangifte binnen voor 29 oktober. Je doet er echter goed aan om niet zo lang te wachten omdat de aangifte dit jaar veel wijzigingen ondergaat.

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen – KI – of de brutohuur/waarde van de eigen woning gelegen in België of in het buitenland moet niet in langer in vak III van de aangifte worden vermeld. Vak III telt hierdoor 15 codes minder. Het onroerend inkomen van de eigen woning wordt vrijgesteld van belasting.

Hou rekening met volgende wijzigingen in je belastingaangifte

Tot en met aanslagjaar 2014 moest het KI of de brutohuur/waarde van de eigen woning wel nog in de aangifte worden vermeld indien er nog leningsuitgaven in aanmerking kwamen voor de ‘oude’ woningfiscaliteit (interestaftrek).

Het ‘vrijgestelde’ KI of de brutohuur/waarde van de eigen woning moet wel nog worden opgenomen in vak IX (nieuwe rubrieken 3100/4100 …) indien er nog leningsuitgaven zijn die in aanmerking komen voor de ‘oude’ woningfiscaliteit.

Deze aangifte is enkel nodig om het voordeel (de bijkomende belastingvermindering voor intresten en de gewone belastingvermindering voor intresten tegen 12,5%) correct te berekenen.

Woonlening

De leningsuitgaven die betrekking hebben op de ‘eigen’ woning komen terecht in vak IX in de ‘gewestelijke’ rubriek B. De leningsuitgaven die betrekking hebben op de niet-eigen woning komen terecht in vak IX in de ‘federale’ rubriek C.

De bestaande codes die aanvangen met de cijfers 1 en 2 blijven voorbehouden voor de ‘federale’ voordelen. Voor de nieuwe gewestelijke voordelen vangen de codes aan met de cijfers 3 en 4. Door deze wijziging kunnen belastingplichtigen niet zonder meer de codes van vorig jaar overnemen.

Belastingplichtigen die bijvoorbeeld in 2006 hun enige en eigen gezinswoning hebben gekocht moeten de leningsuitgaven niet langer in codes 1370/2370 vermelden, maar wel naast de codes 3370/4370. Om te beoordelen of de uitgaven in aanmerking komen voor de gewestelijke (eigen woning) of federale (niet-eigen woning) voordelen, is het tijdstip van betaling bepalend.

Pensioensparen

Hou rekening met volgende wijzigingen in je belastingaangifte

De belastingplichtigen die in 2014 in het kader van het pensioensparen een betaling van 950 euro hebben verricht, mogen dit bedrag in vak X van de aangifte vermelden. Voor de berekening zal dit bedrag worden beperkt tot 940 euro (het maximum voor 2014).

Het gedeelte van de in 2014 gedane betaling die meer bedraagt dan 940 euro zal eenmalig worden overgedragen naar de aangifte van aanslagjaar 2016. Dit zal ook op het aanslagbiljet worden vermeld.

Dakisolatie

Wanneer er in 2014 uitgaven voor dakisolatie werden gedaan in een woning die minstens vijf jaar in gebruik genomen is, moet voortaan het bedrag van de belastingvermindering in vak X worden vermeld (naast de nieuwe code 3317). Tot en met aanslagjaar 2014 moest steeds het bedrag van de uitgave worden vermeld.

De belastingplichtige moet dus zelf de ‘gewestelijke’ belastingvermindering (30% met een maximum van 3040 euro per woning) berekenen. De overgedragen belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven gedaan in 2011 en 2012, blijven een federale bevoegdheid.

Rekeningen in het buitenland

Belastingplichtigen die in 2014 een rekening in het buitenland hadden, moeten dit aangeven in vak XIV. Deze buitenlandse rekeningen moeten gemeld worden aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

In de aangifte wordt dan ook gevraagd of deze melding is gebeurd. Belastingplichtigen die in het verleden een buitenlandse rekening hebben aangegeven, zullen van de FOD Financiën een brief ontvangen om de betreffende gegevens te melden aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.(JS)

Meer tips vind je deze week in Trends.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content