Hoe vermijden dat je belast wordt op privégebruik bedrijfswagen?

© iStock

Een bedrijfswagen blijft een interessante aanvulling van het loon van een werknemer of een bedrijfsleider. Dat heeft een keerzijde: het privégebruik wordt beschouwd als een belastbaar voordeel in natura. Hoe kunt u daaraan ontsnappen?

De regering-Di Rupo heeft de fiscaliteit op bedrijfswagens in 2012 hervormd. Tot dan werd een forfaitaire belasting geheven op basis van de woon-werkafstand van de gebruiker en de fiscale pk van de bedrijfswagen. Die regeling werd vervangen door een berekening die uitging van de waarde, de afschrijvingstermijn en de CO2-uitstoot van de wagen. Die nieuwe belasting werd weleens de jaloezietaks genoemd, omdat ze vooral dure en milieuonvriendelijke wagens hard treft.

Het gevolg was dat de meeste bedrijven en vennootschappen hun beleid voor bedrijfswagens hebben aangepast. Veel vervuilende auto’s werden vervangen door wagens die minder uitstoten. Sommige bedrijfsleiders haalden hun dure bedrijfswagen uit hun vennootschap en schreven ze privé in. Ze moesten dan opnieuw de belasting voor inverkeerstelling (BIV) betalen, maar konden wel huur vragen aan hun vennootschap voor de kilometers die ze beroepshalve afleggen met hun wagen.

Een bedrijfsleider kan ook een kilometervergoeding vragen aan zijn vennootschap voor de afstanden die hij beroepsmatig aflegt. Die vergoeding wordt niet belast, als ze per kilometer niet hoger is dan het tarief dat ambtenaren krijgen voor beroepsverplaatsingen met hun privéwagen. De vergoeding wordt elk jaar opnieuw berekend. Voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016 bedraagt ze 0,3412 euro per kilometer.

Berekening van het voordeel

Als u als bedrijfsleider of als werknemer een bedrijfswagen privé gebruikt, wordt u belast op een zogenoemd voordeel in natura. Voor de berekening wordt deze formule gebruikt: de cataloguswaarde van de wagen x CO2-percentage van 5,5 procent x 6/7de. Het CO2-percentage is gekoppeld aan een referentie-uitstoot, die verschilt voor benzine- en dieselwagens en die jaarlijks wordt aangepast, afhankelijk van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. De referentiecijfers voor het inkomstenjaar 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015. Voor dieselwagens daalt de referentie van 91 naar 89 gram per kilometer; voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor is er een daling van 110 naar 107 gram per kilometer. Dat betekent dat het privé belastbare voordeel voor de meeste bedrijfswagens verhoogt tegenover 2015.

Hoe vermijden dat je belast wordt op privégebruik bedrijfswagen?
© reuters

Per extra gram CO2 dat de wagen uitstoot, wordt het percentage verhoogd met 0,1 procent, zonder dat het 18 procent mag overschrijden. Is de CO2-uitstoot lager dan de referentie-uitstoot, dan daalt het percentage met 0,1 procent per gram CO2 minder, zonder dat het lager mag zijn dan 4 procent. U vindt het gehalte van de CO2-uitstoot per kilometer op het inschrijvingsbewijs van het voertuig bij de DIV. Heeft de DIV voor uw wagen geen cijfer vastgesteld, dan wordt de CO2-uitstoot bepaald op 195 gram per kilometer voor een dieselvoertuig en op 205 gram per kilometer in de andere gevallen.

In de instructies van de overheid staat dat rekening mag worden gehouden met de laagste CO2-uitstoot van het lpg-gebruik van een bedrijfswagen die zowel op benzine als op lpg rijdt. Het belastbare voordeel mag nooit lager zijn dan 1250 euro per jaar.

Cataloguswaarde

De cataloguswaarde is de catalogusprijs waartegen een particulier de wagen in nieuwe staat kan kopen, inclusief opties en de betaalde btw. De fiscus houdt geen rekening met de korting of de vermindering op de catalogusprijs die de garagehouder toekent. Volgens de instructies van de overheid hoeft de belastingadministratie geen rekening houden met de kosten van zogenoemde specifieke opties, zoals een zwaailicht, een sirene, een zoeklicht en een dienstradio van het dienstvoertuig van een brandweerman of een politieagent. Ook de kosten voor de aanpassing van een voertuig voor een gehandicapte hoeven niet te worden meegerekend.

Bij een bedrijfswagen die tweedehands wordt gekocht, berekent de fiscus een korting van 6 procent op de catalogusprijs per twaalf maanden, tot een minimum van 30 procent. Het belastbare voordeel vermindert daardoor met 6 procent per jaar.

De specialist SBB Accountants & Adviseurs heeft een voorbeeld berekend. Peter heeft een nieuwe Audi A6 met een dieselmotor. De wagen heeft een CO2-uitstoot van 200 gram per kilometer en een cataloguswaarde van 50.000 euro. Als Peter de wagen privé gebruikt, bedraagt het belastbare voordeel het eerste jaar 50.000 euro x 6/7 x 16,6 procent = 7114,29 euro. Het percentage van de CO2-uitstoot wordt berekend door de referentie-uitstoot van 89 gram per kilometer af te trekken van de uitstoot van 200 gram per kilometer van de wagen: 200 – 89 = 111. Dat levert deze berekening op: 5,5 + (0,1% x 111) = 16,6 procent.

Het tweede jaar daalt de cataloguswaarde met 6 procent en bedraagt het belastbare voordeel 6687,43 euro. Die bedragen worden gevoegd bij het belastbare beroepsinkomen, waardoor er meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

Hoe vermijden dat je belast wordt op privégebruik bedrijfswagen?
© FOD Financiën

Privé- en beroepskilometers

U wordt enkel belast op een voordeel in natura als u privékilometers aflegt met uw bedrijfswagen. Belangrijk om te weten: de verplaatsingen tussen uw woonplaats en uw vaste werkplek worden ook beschouwd als privékilometers. Ook alle andere privéverplaatsingen _ in het weekend, tijdens uw vakantie of na de werkuren _ creëren een belastbaar voordeel.

Slechts in uitzonderlijke gevallen erkent de fiscus dat er geen sprake is van privégebruik en dat het belastbare voordeel kan worden uitgesloten. Dat is onder meer het geval als u als bedrijfsleider een dure bedrijfswagen hebt en de maatschappelijke zetel van de vennootschap bij u thuis is gevestigd. Van alle afstanden die u aflegt, wordt dan vermoed dat het beroepsmatige verplaatsingen zijn. Een voorwaarde is wel dat u privé een of meer wagens hebt waarmee u uw privéverplaatsingen kunt maken.

Er is nog een tweede situatie waarin de fiscus stelt dat er geen sprake is van privékilometers: als werknemers van een vennootschap die verkoopautomaten plaatsen en bevoorraden, ’s avonds met een lege bestelwagen naar huis rijden en zich ’s morgens bevoorraden bij hun werkgever, om dan naar de verkooppunten te rijden. De voorwaarde is wel dat de bedrijfswagen niet voor andere privédoeleinden wordt gebruikt.

Vermindering van het voordeel

Het is mogelijk het belastbare voordeel te verminderen. Volgens SBB Accountants & Adviseurs kan dat op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is een eigen bijdrage te betalen aan de werkgever of de vennootschap. In het voorbeeld kan Peter jaarlijks bijvoorbeeld voor 1200 euro (100 euro per maand) bijdragen, zodat zijn voordeel het eerste jaar vermindert tot 7114,29 ? 1200 = 5914,29 euro.

U kunt het belastbare voordeel ook compenseren met de aftrek van de werkelijke beroepskosten. Zo kunt u, boven op alle andere beroepskosten, 0,15 euro per kilometer van het woon-werkverkeer aftrekken. Hoe groter de afstand tussen uw woonplaats en uw vaste werkplaats, hoe groter de vermindering is. Let wel, de aftrek van 0,15 euro per woon-werkkilometer mag niet hoger zijn dan het belastbare voordeel van de bedrijfswagen, eventueel verhoogd met de eigen bijdragen van de werknemer of de bedrijfsleider.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content