Het ‘cadeau’ als betere schenking?

© iStock

Soms hoor je dat je elk jaar tot 1% van je vermogen als “cadeau” mag weggeven. Dit zou zowel op fiscaal vlak als op burgerrechtelijk vaak veel interessanter zijn dan een klassiek schenking. Hoe komt dat?

Belangrijk verschil

Het verschil tussen een cadeau en een schenking is niet onbelangrijk. Een schenking is immers onderworpen aan de regels van het Belgisch erfrecht en een cadeau niet. Als bijvoorbeeld één van de kinderen een schenking krijgt dat moet dat later ingebracht, zeg maar “verrekkend” worden zodat de andere kinderen niet benadeeld worden. Men kan van dat principe wel afwijken, door de schenking “buiten erfdeel” te doen. .

Ook fiscaal gezien is het onderscheid belangrijk. Bij een schenking waarop geen schenkbelasting wordt betaald (handgift, bankgift) moet de schenker nog 3 jaar in leven blijven, wat niet het geval is bij een cadeau.

Het onderscheid speelt ook een rol tussen echtgenoten. Schenkingen tussen echtgenoten kunnen namelijk in principe achteraf (zelfs zonder opgave van enige reden) altijd weer herroepen worden, wat niet het geval is bij cadeaus.

Wat is een echt cadeau?

In principe is er spraken van een “cadeau” en niet van een schenking als daarbij aan twee belangrijke voorwaarden voldaan is.

Om te beginnen, moet het cadeau dat je geeft in verhouding staan tot je vermogen. Het bedrag op zich speelt m.a.w. geen rol. Heb je bv. een vermogen van € 20 miljoen en geeft je je dochter voor haar 21 ste verjaardag een nieuwe sportwagen of je vrouw een diamanten ring van € 50.000 voor haar verjaardag, dan kan dat in het geheel van je vermogen gerust beschouwd worden als een cadeau. Bedraagt je vermogen ‘slechts’ € 1.500.000 en geeft je je zoon een exclusieve sportwagen ter waarde van € 150.000, dan zal er al eerder sprake zijn van een schenking.

De tweede voorwaarde is dat je het cadeau geeft naar aanleiding van een gelegenheid waarvan algemeen aangenomen wordt dat het gebruikelijk is dat je daarbij een cadeau geeft. Denke we maar aan een geboorte, een huwelijk, een doopsel, een verjaardag, Kerstmis, Nieuwjaar,…

De regel van 1 procent?

Of de cadeau in verhouding staat met het vermogen is uiteraard een ” feitenkwestie’. Een vuistregeltje die estate planners hierbij soms gebruiken is dat een cadeau noot meer mag bedragen dan 1 procent per jaar van het totale vermogen.

Partner Content