‘Erfenissprong wordt fiscaal interessanter’

Vlaams parlement © belga

Kleinkinderen lopen niet langer het risico zwaarder belast te worden als ze dankzij de erfenissprong rechtstreeks van hun grootouders erven.

De Vlaamse regering schrapt die regel uit het belastingwetboek, schrijft De Tijd woensdag.

Ouders die een erfenis naar hun kinderen willen doorschuiven moeten die verwerpen. Het belastingwetboek bepaalt vandaag dat een erfenis verwerpen de Vlaamse belastingdienst geen nadeel mag opleveren.

Wie erft in de plaats van een verwerpende erfgenaam moet altijd minstens evenveel erfbelasting betalen als de verwerpende erfgenaam had moeten betalen. Kinderen moeten (samen) dus minstens evenveel belastingen betalen als hun ouders zouden hebben gedaan.

De regel was ingevoerd om misbruiken te voorkomen waarbij erfenissen enkel om erfbelasting uit te sparen werden verworpen.

De Vlaamse regering is er evenwel van overtuigd dat de vrijwillige erfenissprong zeer geschikt is om de jongere generaties te helpen hun droom van een huis of zaak waar te maken. Ze wil daarom die regel uit het belastingboek schrappen.

Het voorontwerp van decreet moet nog naar de adviesraden en naar de Raad van State. Als die geen zware opmerkingen hebben, kan het decreet voor het jaareinde in werking treden.

Partner Content