Een oldtimer is niet alleen rijden maar ook rekenen

© Photo by Debby Hudson on Unsplash
Roel Van Espen medewerker Trends

De voorbije zomer werd ons land opgeleukt door tientallen evenementen voor oldtimers. Classic cars geven recht op voordelige tarieven inzake autofiscaliteit, maar ze zijn niet altijd welkom in lage-emissiezones. Met welke regels moet u rekening houden?

In België werden vorig jaar 37.638 elektrische auto’s verkocht – goed voor een stijging van 66 procent. De markt van de elektrisch aangedreven voertuigen groeit dus explosief. Dat is een drastische verandering in ons wagenpark, maar toch blijven heel wat autoliefhebbers vasthouden aan tradities. Ze zweren bij hun oldtimers of classic cars die het grijze straatbeeld kleur geven en de geschiedenis levend houden.

Een andere reden voor die populariteit is de fiscale behandeling. Voertuigen die ingeschreven zijn als oldtimer genieten een voordelig fiscaal regime. Dat voordeel heeft betrekking op de eenmalige belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. Voor beide belastingen geldt een forfaitair tarief, dat verschilt naargelang het gewest.

In Vlaanderen bedraagt de BIV 53 euro. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. De verkeersbelasting ging op 1 januari 2023 fors de hoogte in: vorig jaar bedroeg die nog 38,63 euro in het Vlaams Gewest, maar nu betaalt u 99,99 euro (een stijging van bijna 160%). Op 1 juli 2023 was er voor een keer geen indexering, maar op 1 juli 2024 mag u zich daar wél opnieuw aan verwachten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië hanteren een fiscaal forfait van 61,50 euro voor de BIV. De verkeersbelasting bedraagt in beide gewesten 44,30 euro. Ook die bedragen worden geïndexeerd.

Voorwaarden

Niet elke oude wagen is een oldtimer. De wetgever beschouwt een voertuig (uitgezonderd gemotoriseerde twee- en driewielers) anno 2023 als een oldtimer wanneer die voldoet aan twee voorwaarden:

1. De wagen is al minstens dertig jaar in het verkeer gesteld. De inverkeerstelling is niet hetzelfde als de ouderdom van een voertuig. Een auto van dertig jaar oud bevindt zich niet noodzakelijk al dertig jaar in het verkeer.

2. De wagen is officieel ingeschreven onder een kentekenplaat waarvan de groep letters begint met een ‘O’ of ‘1-O’. In het geval van een gepersonaliseerde plaat worden uitzonderingen toegelaten.

Om wettelijk als oldtimer beschouwd te worden, gelden gebruiksbeperkingen. Ze mogen niet gebruikt worden voor deze toepassingen: commercieel of professioneel gebruik, voor woon-werk- of woon-schoolverkeer, als taxi, als werktuig of voor interventie-opdrachten.

U bent niet verplicht uw oude wagen in te schrijven als oldtimer. Wanneer u het voertuig bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden of voor uw woon-werkverkeer wenst te gebruiken, dan kunt u het inschrijven als een gewone auto. U krijgt dan geen voordelige fiscale behandeling.

Soepeler regime voor de keuring

Wanneer u een oldtimer wenst in te schrijven, moet u er eerst mee langs een keuringscentrum voor een keuringsbewijs. Zodra u dat document in handen heeft, is het voertuig onderworpen aan een periodieke keuring. Voor voertuigen die minstens dertig jaar in het verkeer gesteld zijn, geldt een soepel regime: u hoeft slechts om de twee jaar naar de autokeuring.

“Héél oude wagens hoeven zelfs maar elke vijf jaar naar de periodieke keuring”, weet Peeter Henning, CEO van de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA). “In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat het geval wanneer je oldtimer minstens vijftig jaar geleden in het verkeer werd gesteld. In Wallonië geldt zelfs een volledige keuringsvrijstelling vanaf die leeftijd.” De termijn waarbinnen uw oldtimer naar de periodieke keuring moet, kan worden ingekort in het kader van specifieke controles, bijvoorbeeld voor de keuring van een lpg- of dng-installatie in het voertuig.

Hoe verzekert u een oldtimer?

Zodra u een auto in het verkeer brengt, dient u daarvoor een verzekering af te sluiten die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Voor wagens die ingeschreven werden als oldtimer, hebben sommige verzekeraars een specifieke oldtimerpolis uitgewerkt. Die is goedkoper dan een gewone autopolis, maar vaak gebonden aan strikte voorwaarden (bijvoorbeeld niet rijden in het donker, autosnelwegen vermijden of een beperking van het aantal gereden kilometers).

De modaliteiten van oldtimerverzekeringen verschillen naargelang de verzekeraar. Informeer dus naar de waarborgen en de beperkingen. Vergelijken kan makkelijk via internet. De BEHVA heeft een ruime verzekering samengesteld, die verschillende verzekeraars inschakelt voor de diverse waarborgen in eenzelfde polis: AXA voor de burgerlijke aansprakelijkheid, ARAG voor de rechtsbijstand, AIG voor de passagiers, Hiscox voor de omniumdekking en Touring voor de pechverhelping.

Waar zijn classic cars welkom?

Oudere voertuigen stoten vaker vervuilende stoffen uit dan nieuwere wagens. De Vlaamse overheid maakt in principe geen uitzondering voor oldtimers: voertuigen die niet aan de algemene toegangsvoorwaarden voldoen, mogen de Vlaamse lage-emissiezones niet in, tenzij er lokale voorwaarden gelden.

“Tot voor kort mochten voertuigen die minstens veertig jaar geleden in het verkeer gesteld werden omwille van hun historische erfgoedwaarde toch nog de Vlaamse lage-emissiezones in, maar dat is niet langer het geval”, zegt Peeter Henning van de Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA). “Per jaar kun je wel twaalf keer een dagpas aankopen die je een tijdelijke toegang verschaft.”

“Waalse lage-emissiezones zijn er nog niet. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft die wel, maar in België ingeschreven oldtimers van minstens dertig jaar oud zijn daar gelukkig welkom.”

Wanneer uw classic car in orde is met alles (keuring, verkeersbelasting, verzekering,…), dan mag u daar zonder problemen de Belgische grens mee over. Houd wel rekening met de lokale regelgevingen in het buitenland, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot lage-emissiezones. Alle voorwaarden en beperkingen kunt u checken op de website van Urban Access Regulations in Europa.

160 procent

steeg de jaarlijkse verkeersbelasting voor oldtimers in Vlaanderen dit jaar.

30 jaar

moet een auto minstens in het verkeer gesteld zijn om een oldtimer te kunnen zijn.

OLDTIMER Ze mogen niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer.
OLDTIMER Ze mogen niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer. © Getty Images

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content