Een gezamenlijk testament is ongeldig

© iStock

Als beide partners een testament opmaken willen zij doorgaans hetzelfde. Mag dit in één testament? En hoe los je dat heel eenvoudig op?

Zowel gehuwden als samenwonenden hebben doorgaans dezelfde wensen voor het geval dat één van hen zou overlijden. Heel concreet gaat het dan over de gezinswoning waarbij beide partners willen dat die volledig naar de langstlevende gaat. Een praktische oplossing lijkt dan dat beide partners samen een testament maken en bepalen dat de gezinswoning naar de langstlevende van hen gaat. Maar kan dat wel?

Samen niet geldig!

Ons Burgerlijk Wetboek (artikel 968) verbiedt uitdrukkelijk een testament met 2 of meerdere personen, ook als ze wederkerig zijn zoals in ons voorbeeld met de gezinswoning. Dat is ook voor een stuk logisch. Een testament is immers de uitdrukking van je persoonlijke wil, die zeker niet beïnvloed mag worden door anderen. Als twee partners samen een testament zouden opstellen, bestaat dus de kans dat de ene de andere beïnvloedt of onder druk zet. Verder is het ook zo dat een testament op elk moment herroepbaar is. Als een testament met 2 wordt opgesteld, komt ook deze belangrijke eigenschap van het testament in het gedrang. Kortom, een gezamenlijk testament opstellen kan dus niet.

Spiegeltestament als oplossing

Als beide partners hetzelfde testament willen opmaken, dan kan dat eenvoudig door het opstellen van een zogenaamd spiegeltestament. Beide partners maken dan een eigen testament op, waarin dezelfde bepaling worden opgenomen. Bijvoorbeeld dat de volledige gezinswoning naar je partners gaat. Zoals elk eigenhandig testament moet wel het wel (1) volledig eigenhandig geschreven zijn, (2) gedagtekend en (3) ondertekend zijn.(JA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content