Dit zijn de gevolgen van de nieuwe begroting voor u

© BELGA
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De regering heeft bij de opmaak van de begroting een rist besparingen en extra belastingen aangekondigd. We zetten de belangrijkste op een rij.

Prijs van geneesmiddelen en geneeskundige behandelingen

U betaalt voortaan meer voor antibiotica. Het remgeld stijgt van maximaal 11,8 euro naar maximaal 14,7 euro. De regering wil zo het gebruik van antibiotica afremmen, omdat die nog te vaak worden gebruikt als het niet echt nodig is.

De maximumfactuur wordt geïndexeerd. De maximumfactuur is het maximale bedrag dat een patiënt per jaar zelf aan remgeld moet betalen. Dat bedrag werd sinds 2002 niet aangepast aan de inflatie. Het maximum wordt bepaald in functie van het netto belastbaar gezinsinkomen van drie jaar geleden, met momenteel maxima van 450 tot 1800 euro per gezin. Voor kinderen onder 19 jaar ligt het plafond altijd op 650 euro per jaar, ongeacht het gezinsinkomen. Het gaat enkel om medische kosten die noodzakelijk zijn en door de ziekenfondsen worden terugbetaald. De ziekenfondsen houden bij hoeveel remgeld u zelf betaalt voor geneesmiddelen en verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners. Zodra u boven het plafond voor dat jaar zit, hoeft u geen remgeld meer te betalen en krijgt u automatisch terug wat u te veel hebt betaald.

Artsen moeten vandaag in de helft van de gevallen de goedkoopste geneesmiddelen voor. Vanaf 2017 moeten ze dat in 60 procent van de gevallen doen. Dat betekent een besparing voor de overheid, die minder moet terugbetalen, maar ook de patiënten betalen minder.

De lonen van artsen en andere zorgverstrekkers worden volgend jaar slechts voor een derde geïndexeerd.

Pensioenen en uitkeringen

Wie langdurig ziek is of op brugpensioen is, bouwt vanaf het tweede jaar minder rechten op. Wie daarentegen langer dan 45 jaar wil werken, bouwt voortaan extra pensioenrechten op. Dat was tot nu toe niet het geval.

Het ziektepensioen voor de ambtenaren wordt hervormd. Vandaag worden nog te veel mensen in overheidsdienst voor de rest van hun loopbaan ongeschikt verklaard, terwijl ze wel nog aangepast werk zouden kunnen doen of misschien nog gedeeltelijk kunnen herstellen. Het ziektepensioen is te hoog om mensen ertoe aan te zetten aangepast werk te zoeken, en vaak ook te laag om comfortabel van te leven. Daarom krijgen zieke ambtenaren in de toekomst een ziekte-uitkering in plaats van een ziektepensioen en begeleiding om hun plaats op de arbeidsmarkt weer in te nemen.

De regering houdt 25 procent van de voorziene welvaartsenveloppe voor 2017 en 2018 op zak. Dat betekent een besparing van 161 miljoen euro. Die welvaartsenveloppe is het budget dat de regering ter beschikking stelt aan de sociale partners om de laagste uitkeringen en pensioenen welvaartsvast te maken.

Spaarders en beleggers

De roerende voorheffing stijgt vanaf 2017 van 27 naar 30 procent. Voor gereglementeerde spaarboekjes blijft een som van 1880 euro aan intresten fiscaal vrijgesteld. Boven dat plafond betalen spaarders 15 procent roerende voorheffing. Wie een niet-gereglementeerd spaarboekje heeft – zoals MeDirect, Moneyou en NIBC Direct die bijvoorbeeld aanbieden – wordt wel geraakt door de verhoging van de roerende voorheffing. Die spaarboekjes, die enkel een basisrente en geen getrouwheidspremie hebben, wonnen de voorbije jaren aan populariteit, omdat de spaarders met zo’n boekje gemakkelijker begrijpen wat de uiteindelijke opbrengst is en de banken vaak hoge spaarrentes beloofden.

Wie aandelen of obligaties bezit, en regelmatig dividenden of rente opstrijkt, voelt de verhoging naar 30 procent roerende voorheffing natuurlijk ook. Voor obligaties, kasbons en termijnrekeningen komt dat zelfs neer op een verdubbeling van de belasting tegenover 2011.

De taks op beursverrichtingen (TOB) stijgt niet, maar de plafonds verdubbelen wel vanaf 2017. Vooral de eigenaars van kapitalisatiefondsen die deelbewijzen verkopen, dreigen dat te voelen. Op dat soort fondsen, die hun dividenden herinvesteren, betalen beleggers bij de verkoop 1,32 procent beursbelasting op de waarde van de deelbewijzen. Als het plafond verdubbelt van 2000 naar 4000 euro, betekent dat extra belasting bij de verkoop voor iedereen die meer dan 151.515 euro in zo’n fonds heeft steken. Bovendien is minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vastbesloten ook beleggers die een effectenrekening in het buitenland hebben, de beurstaks aan te rekenen. Tot nu toe ontsnapten die aan die heffing. Het is nog niet duidelijk hoe hij daarvoor zal zorgen.

Volgens de regering heeft het niets te maken met deze begrotingsronde, maar er wordt een taskforce opgericht die moet onderzoeken hoe de Arco-spaarders 40 procent van hun inleg kunnen terugkrijgen.

De speculatietaks sneuvelt. Die belasting kostte de overheid meer aan beursbelasting dan ze uiteindelijk opbracht.

Werkenden

De regering verlaagt de minimumlonen van wie minder dan 21 jaar is. Het brutominimumloon voor een 21-jarige bedraagt vandaag 1560 euro. Een 16-jarige zou voortaan slechts 70 procent van dat minimumloon krijgen, een 17-jarige 76 procent, een 18-jarige 82 procent, een 19-jarige 88 procent en een 20-jarige 94 procent. De bedoeling is het voor bedrijven interessanter te maken om jongeren aan te werven.

Langdurig zieken kunnen voortaan een dag per week werken zonder hun uitkering te verliezen. Als ze meer willen werken, verliezen ze een stukje van hun uitkering.

Werknemers zouden hun bedrijfswagen in de toekomst kunnen inruilen voor een mobiliteitsbudget of meer nettoloon. Het kan over bedragen tot 450 euro per maand gaan. De werkgevers kunnen voortaan minder aftrekken van een tankkaart die ze aan werknemers geven. Volgens De Standaard zou het over een kostprijs van 250 euro per kaart per jaar gaan voor de werkgevers. Werkgevers zullen daardoor minder snel tankkaarten uitdelen.

De werkweek wordt minder strikt. Werkgevers mogen hun werknemers vragen 9 uur per dag en 45 uur per week te presteren. Die overuren worden niet betaald, maar gecompenseerd door in kalmere weken minder uren te presteren. Over een periode van één jaar moet de gemiddelde werkweek wel nog altijd uit 38 uren bestaan. Er komt een regeling voor nachtwerk in de e-commerce. Het zou ook makkelijker worden vakantiedagen op te sparen om een verre reis te maken.

Het wordt duurder voor bedrijven om werknemers met brugpensioen te sturen. Als zwangere vrouwen, vanwege het soort werk dat ze doen, negen maanden thuis blijven, betaalt de werkgever 10 procent van de uitkering.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content