Dit verandert er op 1 september

Pleegouders krijgen vanaf volgende week een statuut. © Getty Images

Vanaf volgende maand zijn opnieuw een aantal regels van kracht. Zo komt er na twintig jaar een statuut voor pleegouders en worden de hospitalisatiepolissen van DKV duurder. Ook zullen verschillende uitkeringen, waaronder het leefloon en het minimumpensioen, worden opgetrokken.

Pleegouders krijgen statuut

Na twintig jaar is er een statuut voor pleegouders in België. Het statuut, dat vanaf 1 september van kracht wordt, legt de rechten en plichten van de pleegouders vast en maakt duidelijke afspraken tussen de ouders en pleegouders mogelijk. Het moet meer mensen overtuigen hun huis open te stellen voor kwetsbare kinderen.

Pleegzorg heeft, in tegenstelling tot adoptie, een tijdelijk karakter. Pleegouders zorgen voor de huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs van het pleegkind, maar de natuurlijke ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen (tenzij ze daaruit zijn ontzet).

Dankzij het statuut krijgen pleegouders vanaf het ogenblik dat een pleegkind bij hen komt wonen het recht om alle dagdagelijkse beslissingen te nemen, zoals de haarsnit of inentingen van hun pleegkind, of beslissingen over dringende medische ingrepen. De belangrijke beslissingen zoals de keuzes omtrent school, levensbeschouwing en zware medische ingrepen worden nog steeds genomen door de ouders, tenzij ze die expliciet delegeren aan de pleegouders. Voortaan krijgt ook iedere partij, dus ook de pleegouders, het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten. Pleegouders krijgen voorts een recht op contact met het kind dat terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in het pleeggezin is opgegroeid.

In Vlaanderen stonden vorig jaar 4.717 pleeggezinnen open voor 6.507 pleegkinderen, zo blijkt uit cijfers van Pleegzorg Vlaanderen.

Zelfstandige mama’s moeten gratis dienstencheques niet meer formeel aanvragen

Vrouwelijke zelfstandigen die net bevallen zijn, hoeven voortaan niet meer zelf een aanvraag in te dienen voor hun 105 gratis dienstencheques. Het sociaal verzekeringsfonds zal zelf bij de jonge mama’s polsen of ze de dienstencheques willen krijgen.

Sinds 2016 heeft een zelfstandige vrouw die bevalt, recht op 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden. Uit cijfers bleek echter dat 12,5 procent van de zelfstandige moeders er geen beroep op deed. Ofwel wilden ze de cheques niet, ofwel kenden ze de maatregel niet. Vanaf 1 september moet het sociaal verzekeringsfonds op eigen initiatief contact opnemen met de kersverse mama. Indien de zelfstandige bevestigt dat ze de dienstencheques wil krijgen, moet ze het fonds dan de nodige documenten bezorgen.

Groene lening in Brussel ook voor zonnepanelen

In het Brussels hoofdstedelijk gewest kan je vanaf september de groene lening ook gebruiken voor investeringen in hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler.

Met de Brusselse groene lening kan je energiebesparende ingrepen laten uitvoeren in je woning, tegen een rentevoet van 0 tot 2 procent. Je kan ze al langer aanvragen voor bijvoorbeeld isolatie, superisolerende beglazing of meer efficiënte verwarming. De werken moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer. Ook in Vlaanderen kan je een groene lening aangaan voor energiebesparende ingrepen.

Verbruikstests

Vanaf 1 september worden nieuwe wagens onderworpen aan uitgebreidere tests om hun CO2-uitstoot en brandstofverbruik te meten. Dat moet leiden tot realistischere – meestal hogere – waardes. Aan de verkeersbelasting, die wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot, verandert er voorlopig niets.

De nieuwe testcyclus heet WLTP. Dat staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Het gaat om een gestandaardiseerde testcyclus voor alle autobouwers die de verouderde NEDC-test vervangt. Volgens Febiac, de federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie, zijn de testomstandigheden bij WLTP meer realistisch, met hogere snelheden en snellere acceleraties. ‘Gemiddeld afficheert de WLTP-methode 20 procent hogere verbruiks- en emissiewaarden dan de NEDC-methode’, aldus de federatie. De hogere waarden hebben vooralsnog geen invloed op de verkeersbelasting, benadrukt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. Zolang de wetgeving niet aangepast wordt, blijft het oude systeem in voege, zegt hij. De nieuwe meetmethode geldt vanaf september voor nieuwe modellen die op de markt komen. Vanaf september 2018 worden alle nieuwe auto’s, ook modellen die al langer gecommercialiseerd werden, getest volgens de WLTP-methode.

Hospitalisatiepolissen DKV fors duurder

Verzekeraar DKV, de Belgische marktleider, verhoogt vanaf september de premies voor zijn hospitalisatieverzekeringen. Dat gebeurt op vraag van de Nationale Bank.

De hospitalisatiepolissen die DKV vóór 2000 op de markt bracht worden 9 procent duurder. Voor de contracten die tussen 2000 en 2015 werden afgesloten, komt er 5,5 procent bij. ‘Dit komt neer op een gemiddelde stijging met 13,80 euro voor een kind (tot 19 jaar) en met 44,30 euro voor een volwassene (vanaf 20 jaar)’, zegt DKV.

Vanaf september 2018 legt de Nationale Bank bijkomende jaarlijkse verhogingen op van 1 tot 1,6 procent. De NBB heeft de bevoegdheid om eenzijdige premieverhogingen op te leggen als blijkt dat tarieven verlieslatend zijn. Volgens De Tijd moeten de premieverhogingen bij DKV een tekort van 15 miljoen euro overbruggen. De verzekeraar wijt het tekort aan een ‘sterke stijging van de ziekenhuiskosten’.

Inkomensgarantie voor Ouderen pas na tien jaar verblijf

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken, wordt alleen nog uitgereikt aan mensen die minstens tien jaar in België hebben verbleven, waarvan zeker vijf jaar zonder onderbreking. Dat heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) beslist. De maatregel moet voorkomen dat iemand zich enkel in ons land vestigt om van onze sociale voordelen te genieten.

“We zagen dat mensen hun ouders lieten overkomen via gezinshereniging om ze onmiddellijk een IGO-uitkering te laten ontvangen”, zei N-VA-Kamerlid Jan Spooren eerder. Volgens hem zouden meer dan 1.600 ouderen zonder Belgisch paspoort een IGO ontvangen.

In totaal krijgen ongeveer 105.000 mensen een Inkomensgarantie voor Ouderen. Wie niet in aanmerking komt voor een IGO, heeft wel recht op een leefloon. Maar dat ligt lager. De maatregel zou volgens Spooren dit jaar een besparing van 2 miljoen euro opleveren. Tegen 2021 loopt dat bedrag op tot 9 miljoen.

Verschillende uitkeringen worden opgetrokken

Vanaf september worden verschillende uitkeringen verhoogd. Onder meer het leefloon, het minimumpensioen, de laagste werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen voor gehandicapten worden opgetrokken.

Het leefloon zal stijgen met 0,9 procent. Voor samenwonenden komt de verhoging neer op 5 euro extra per maand (naar 583,47 euro), voor alleenstaanden op een kleine 8 euro (naar 875,21 euro). Leefloners met gezinslast zien het bedrag stijgen van 1.156,53 euro tot 1.166,94 euro.

Ook de minimumpensioenen stijgen. Voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal het minimumpensioen voortaan 1.212,45 euro bedragen. Voor een zelfstandige betekent dat een verhoging van meer dan 150 euro per maand sinds eind 2014; voor een werknemer een verhoging van bijna 90 euro per maand.

De pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december 2004 zullen worden verhoogd met 1 procent, terwijl de pensioenen die in 2012 zijn ingegaan met 2 procent toenemen.

Daarnaast zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) met 0,9 procent stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72 euro naar 708,03 euro en voor een alleenstaande van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zullen ook de laagste werkloosheidsuitkeringen worden opgetrokken: met 3,5 procent voor gezinshoofden, met 2 procent voor alleenstaanden en met 1 procent voor samenwonenden.

Idem voor de inschakelingsuitkeringen, die met bijna 25 euro per maand zullen worden opgetrokken tot het leefloon.

Ook de uitkeringen voor gehandicapten en invaliden gaan omhoog. De bijstandsuitkering voor personen met een handicap gaat met 2,9 procent omhoog en wordt op die manier opgetrokken tot op het niveau van het leefloon. Bovendien kunnen de invaliden rekenen op een nieuwe inhaalbeweging voor hun vakantiegeld, met 110 euro voor gezinshoofden en 52 euro voor de anderen.

Geen plastic wegwerpzakjes meer aan kassa’s in Brussel

Vanaf 1 september mogen handelaars in Brussel geen plastic wegwerpzakjes meer aanbieden aan de kassa. Het verbod vloeit voort uit een Europese richtlijn en moet consumenten aanzetten om milieuvriendelijkere alternatieven te gebruiken, zoals herbruikbare tassen.

Het verbod op wegwerpbare kassazakjes geldt voor alle handelaars in Brussel, gaande van supermarkten en kruidenierszaken, over nachtwinkels, tot frietkoten en marktkramen. Ook in kledingwinkels en andere niet-voedingszaken worden de wegwerpzakjes taboe.

De maatregel betekent nog niet het einde van alle plastic zakjes in de Brusselse winkels. Zakjes om bijvoorbeeld fruit en groenten te verpakken, of voedingswaren die kunnen lekken, blijven tot 1 september 2018 toegelaten. Handelaars mogen ook hun voorraad wegwerpzakjes aan de kassa nog tot eind november dit jaar wegwerken.

Wallonië verbood eind vorig jaar al de plastic zakjes voor eenmalig verbruik aan de kassa. Sinds maart dit jaar zijn in de Waalse supermarkten ook geen dunne plastic zakjes meer te vinden om fruit en groenten te verpakken.

In Vlaanderen is bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) voorstander van een totaalverbod, maar ze vond er nog geen meerderheid voor.

Partner Content