De juiste timing is belangrijk bij een gesplitste aankoop

© iStock

Bij een gesplitste aankoop van een appartement gaan de ouders vooraf een schenking doen aan de kinderen. Maar hoe en wanneer moet deze voorafgaande schenking ten laatste gebeuren?

Een gesplitste aankoop

Een heel populaire techniek van successieplanning van onroerend goed is de gesplitste aankoop. Concreet kopen de ouders het vruchtgebruik van bijvoorbeeld een appartement en de kinderen de blote eigendom. Later, bij het overlijden van de ouders, worden de kinderen dan volle eigenaar van dat appartement, zonder dat ze daar nog erfbelastingen op moeten betalen.

In de praktijk schenken de ouders vooraf het nodige geld voor de aankoop van de blote eigendom aan hun kinderen. De fiscus eist wel dat er schenkbelastingen betaald worden op de voorafgaande schenking aan de kinderen. Je mag ook aantonen dat de begunstigde van de schenking (de kinderen) “vrij over het geld kon beschikken”, maar dat is een nogal vage bepaling.

De juist timing

Doorgaans gaan de ouders vlak voor de aankoop van bijvoorbeeld het kustappartement een schenking doen aan de kinderen. Maar hoe zorg je dat je timing correct is? In het geval van een schenking voor de Belgische notaris is het voldoende dat de schenkingsakte verleden wordt voor de notariële aankoopakte van het appartement.

Maar vaak gebeurt de voorafgaande schenking via een bankgift (bankoverschrijving) die men zelf registreert op een registratiekantoor naar keuze en waarbij men dan 3 procent schenkingsrechten betaalt. Hier dient de aanbieding ter registratie dus plaats te hebben voor de notariële aankoopakte.

Voor Vlaanderen geldt de datum van de registratie zelf, niet de latere betaling die vaak maanden later volgt. Voor Brussel en Wallonië gebeurt de betaling gelijk met de registratie, doorgaans via een bankcheque.

Partner Content