CumEx-schandaal: wat weet u over ‘de grootste belastingzwendel in de Europese geschiedenis’?

Voor wie gelooft in de herverdelende rol van belastingen, is het CumEx-schandaal een slag in het gezicht. Terwijl het eerste proces loopt, zijn er sterke vermoedens dat de wanpraktijken gewoon voortgaan.