Brokers smeken om afschaffing speculatietaks

© belga
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Twaalf kleine Belgische beursvennootschappen nemen een gezamenlijk standpunt in tegen de speculatietaks. “In zijn huidige vorm is de meerwaardebelasting een ramp voor de begroting én voor de beursoperatoren.”

Leleux Associated Brokers en elf andere beursvennootschappen berekenden hoeveel meerwaardebelasting ze inden in de eerste jaarhelft. Ze komen op een totaal van nog geen 5,5 miljoen euro. Dat is ver verwijderd van de beoogde 34 miljoen euro van de regering.

Maar daar stopt het niet. De brokers stelden ook vast dat hun klanten veel minder handelen en dat ze maar liefst 11,4 miljoen euro minder belasting op beursverrichtingen (TOB) konden afhouden tegenover dezelfde periode vorig jaar. De speculatietaks heeft dus in de eerste zes maanden van zijn bestaan een negatieve impact van 5,9 miljoen euro op de overheidsfinanciën, en er is een gat van 40 miljoen euro tegenover wat de regering had begroot.

“We hebben de oefening voor de sector nog niet gemaakt, maar we zullen ook minder winst maken dit jaar en dus op het einde van de rit minder vennootschapsbelasting betalen”, voegt Olivier Leleux, gedelegeerd bestuurder van de gelijknamige beursvennootschap, eraan toe. “Voor Leleux Associated Brokers kan ik zeggen dat we 60 procent onder onze omzetdoelstelling voor de eerste jaarhelft zitten en ongeveer een derde onder onze winstdoelstelling.”

Vertegenwoordigers van de Antwerpse private banken Leo Stevens & Cie en Dierickx Leys zeggen dat de impact op hun omzet- en winstcijfers minder groot is dan bij brokers zoals Leleux, Binck en Keytrade Bank. Maar bij alle aanwezige beursvennootschappen snijdt de speculatietaks in de inkomsten.

Geen antwoord

Leleux organiseerde eind vorig jaar al een persconferentie om te waarschuwen voor de nefaste impact van de meerwaardebelasting op verkopen binnen de zes maanden na de aankoop, zonder de mogelijkheid om verliezen af te trekken. Hij trommelde dit keer de collega’s van elf andere beursvennootschappen op om zijn pleidooi kracht bij te zetten.

Leleux: “De meerderheid van de transacties in individuele aandelen en obligaties van particulieren passeert via een van ons. We willen als specialisten worden gehoord over een belasting die de kleine beleggers zo hard raakt.” Leleux verstuurde sinds vorig jaar tientallen e-mails naar de kabinetten van de minister van Financiën en andere ministers. Hij kreeg geen enkel antwoord.

Op de vraag of de sectorfederatie Febelfin hen in de steek heeft gelaten, reageren de brokers voorzichtig. “We zijn allemaal lid van Febelfin, maar tussen de leden zitten ook financiële spelers met andere belangen”, reageert Leleux. Na de persconferentie durven enkele brokers wel over Febelfin te mopperen.

We lezen tussen de regels dat Febelfin vooral de belangen van de grote banken heeft gediend, die meer fondsen verkopen dankzij de speculatiebelasting. Fondsen dragen geen meerwaardebelasting af op aandelen. Het is wellicht ook geen toeval dat KBC Bolero op het appel ontbrak. Bij de onlinebroker van de KBC Groep, die ook een van de grootste fondsenhuizen van ons land omvat, heerst er duidelijk een radiostilte over alles wat de speculatiebelasting betreft.

‘Rechtstreekse beleggingen in aandelen zijn eenvoudig en transparant, en nu stuurt de regering de mensen opnieuw richting complexe producten’ (Ingrid Stevens)

Van 330 wisselagenten naar twaalf

Leleux herinnert eraan dat er 330 wisselagenten actief waren op de Brusselse beurs toen hij in 1991 de leiding over Leleux Associated Brokers overnam. De sector is sindsdien grondig door elkaar geschud. De kleine financiële tussenpersonen zijn gedecimeerd.

“De banken hadden vroeger geen toegang tot de beurs”, legt Philippe Lawaisse uit, die sinds de jaren tachtig de leiding heeft over de Kortrijkse beursvennootschap Lawaisse. “Heel wat wisselagenten uit Brussel leefden van de orders die ze moesten doorgeven in opdracht van de grote banken. Wij niet. Mijn vader kende niemand bij die banken en wij hebben dan ook altijd gewerkt voor particuliere klanten. Maar toen de banken plots wel rechtstreeks toegang kregen tot de beurs, hadden ze de wisselagenten niet meer nodig en kwamen heel wat collega’s in de problemen.”

En nu haalt één beslissing van de regering het businessmodel van de overblijvers compleet overhoop. Leleux: “We zitten hier nu met twaalf beursvennootschappen. Als de regering verder gaat op het ingeslagen pad, zijn er binnen tien jaar misschien geen beursvennootschappen meer over.”

BinckBank dreigde er al een keer mee haar Belgische vestiging naar Nederland te verhuizen, maar een verhuizing is voorlopig nog niet aan de orde. “Daarvoor hebben we nog te veel Belgische klanten. Maar onze cijfers in België zijn wel dramatisch”, zegt Thomas Huyghe, businessmanager van BinckBank in België.

Demagogisch

“Wij willen niet aan politiek doen”, zegt Olivier Leleux. “Maar de situatie is zo ernstig dat we ons genoodzaakt zien onze stem te laten horen. Te meer omdat het debat op een demagogische manier wordt gevoerd.”

Alle aanwezigen zweren af dat dit een belasting op speculatie is. “Het is een symbooldossier, maar je kunt niet regeren met symbolen”, vindt Patrick Boulin, directeur bij Keytrade Bank. “Het is al vaker gezegd: meer belastingen betekent niet noodzakelijk meer belastinginkomsten.” Hij bedoelt dat belastingplichtigen vluchtroutes zoeken als ze een belastingtarief onrechtvaardig hoog vinden.

De brokers benadrukken dat nauwelijks 5 procent van de handel op de Brusselse beurs van kleine Belgische beleggers komt. “Welke zin heeft het zo’n klein deel van de handelsvolumes te viseren met een belasting?” vraagt Leleux zich af. “Bovendien is die heffing niet efficiënt. Het heeft een effect op het aantal transacties, want beleggers wachten langer om iets te verkopen, op de plaats, want actieve beleggers trekken nu meer naar het buitenland, en op het type effecten waarin klanten beleggen.”

Steven De Backer van Keytrade Bank wijst erop dat beleggers naar meer speculatieve producten grijpen, zoals contracts of differences (CFD’s), die niet aan de belasting onderworpen zijn. “Het kan toch niet zijn dat de overheid mensen richting risicovollere producten wil sturen? Het effect van deze taks is het omgekeerde van wat ze voor ogen hadden”, zucht Herman Hendrickx, voorzitter van het directiecomité van de Antwerpse effectenbank Dierickx Leys.

Ingrid Stevens, zaakvoerder bij Leo Stevens & Cie: “Als je vraagt aan de man in de straat wat ze meedragen van de financiële crisis, dan is het de schrik voor complexe, gestructureerde, verpakte producten. Rechtstreekse beleggingen in aandelen en obligaties zijn eenvoudig en transparant, en nu stuurt de regering de mensen opnieuw richting die complexe producten.”

Niet uit te leggen

De beursvennootschappen wijzen ook op een kans voor Brussel. Door de brexit zou Londen als financieel centrum aan vaart verliezen. “We hebben een robuust, transparant en leesbaar belastingstelsel nodig. De speculatietaks draagt daar allerminst toe bij en wordt het best zo snel mogelijk afgeschaft”, zegt Steven De Backer.

Herman Hendrickx voegt eraan toe dat de wetgeving vrijwel onbegrijpelijk is en nauwelijks te herberekenen. “Een belasting moet toepasbaar zijn. Er moet rechtszekerheid zijn. Ze moet liefst ook iets opbrengen.”

“Ik denk niet dat we al fouten in de berekening van de heffing hebben gemaakt. We zijn alleen heel veel bezig met aan de klanten uit te leggen hoe die belasting berekend wordt”, zegt Gert Mangelschots, businessmanager van BinckBank in België.

Steven De Backer wijst ook op het kostenplaatje voor de financiële tussenpersonen. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om onze systemen aan te passen. Dat zijn allemaal middelen die niet richting innovatie konden gaan en die we niet konden besteden aan de verbetering van de dienstverlening van de klanten. We moesten in een vacuüm werken. In december was er nog heel veel onduidelijkheid en in januari moesten we de taks beginnen afhouden. “

De brokers willen mee nadenken over alternatieven voor de speculatietaks. “Op voorwaarde dat het om een alternatief gaat, en niet om nog een extra laagje belasting boven op de bestaande belastingen”, stipt Patrick Boulin aan. De ideeën zijn legio: een financiële transactietaks zoals in Frankrijk, een stampduty zoals in Groot-Brittannië, of de tobintaks. Wat die belastingen allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat alle beleggers – groot en klein, Belgisch of buitenlands – eraan onderworpen zou zijn. “Zonder discriminatie”, klinkt het bij verscheidene brokers na de persconferentie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content