Bij wie zijn de kinderen ten laste als je uiteen gaat?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als echtgenoten of partners met kinderen uiteengaan kan een fiscale co-ouderschapsregeling vastgelegd worden. Het belastingvoordeel voor de kinderen ten laste wordt dan verdeeld.

Als je kinderen ten laste hebt, heb je recht op een belastingvoordeel. De belastingvrije som (dat is het gedeelte van je inkomen waarop je geen belastingen hoeft te betalen) wordt dan verhoogd. Hoe meer kinderen je ten laste hebt, hoe hoger deze belastingvrije som wordt.

Uiteen en dan?

Ben je uit elkaar, dan kan het belastingvoordeel in principe alleen worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben. Dit is meestal de plaats waar de kinderen zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

Verblijven de kinderen het merendeel van de tijd bij één van de ouders dan zijn ze fiscaal te zijnen laste. In dat geval betaalt de andere ouder op zijn beurt veelal een onderhoudsuitkering voor de kinderen die hij voor 80 % kan aftrekken.

De rechter beslist

Bij wie zijn de kinderen ten laste als je uiteen gaat?

Is er sprake van een gelijkmatig verdeeld verblijf (bijvoorbeeld een week-weekregeling), dan kunnen de ouders een overeenkomst afsluiten over bij wie de kinderen ten laste zijn. Komen zij er onderling niet uit dan kan de rechter een beslissing nemen.

Fiscaal co-ouderschap

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel worden verdeeld tussen de ouders. Elk krijgt dan de helft van de volledige verhoging van de belastingvrije som door het fiscaal ten laste hebben van een kind. Hiervoor is vooreerst vereist dat de beide ouders geen deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Bovendien moeten de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen over de kinderen en moet het verblijf gelijkmatig verdeeld zijn. Verder is vereist dat geen van de ouders in dat geval onderhoudsuitkeringen voor de kinderen in kwestie aftrekt.

Wil je van dit systeem gebruik maken, dan moet je beschikken over een rechterlijke beslissing of een gehomologeerde of geregistreerde overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of een akte verleden voor een notaris).

In die overeenkomst moet vermeld zijn dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen.

Verwijs in je belastingaangifte naar de andere ouder als je het fiscale voordeel van jullie kinderen deelt. (JR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content