Ambtenaren Bijzondere Belastinginspectie moeten per jaar 250.000 euro innen

Johan Van Overtveldt (NV-A). © BelgaImage

De minister van Financiën verwacht dat elke ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) elk jaar gemiddeld voor 1,5 miljoen euro inkohiert, en voor 250.000 euro effectief int. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een parlementaire vraag van sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven.

Er bestaan prestatie-indicatoren die de effectiviteit meten van de controles van de algemene fiscale administratie en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), bevestigde de minister. Voor de BBI bedraagt de doelwaarde voor de ingekohierde bedragen 750.000 euro per ambtenaar per semester, en voor de geïnde bedragen 125.000 euro, gaf hij mee.

Bij de BBI preciseert men dat het de indicatoren worden berekend op basis van het aantal voltijds equivalenten. Het gaat dus om een algemeen gemiddelde op het niveau van de volledige BBI, en niet om een individuele doelstelling voor elke ambtenaar. ‘Deze praktijk geeft geen aanleiding tot individuele evaluaties. Er is geen enkele individuele druk. Dat is logisch, want elk dossier is anders’, luidt het.

Partner Content