Achterstallige betaling dubbel zo duur voor belastingplichtige als voor fiscus

© belga

Het tarief van de nalatigheidsintresten die worden aangerekend bij het laattijdig betalen van belastingen daalt naar 4 procent. Maar dat is dubbel zoveel als wat de fiscus verschuldigd is bij terugbetalingen. Dat schrijven De Tijd en L’Echo vrijdag.

Wie achterstallige belastingen of heffingen moet betalen, wordt vanaf 2018 niet langer gesanctioneerd met het hoge intresttarief van 7 procent. Door de programmawet van eind december is het tarief verlaagd naar 4 procent. Voortaan worden de nalatigheidsintresten jaarlijks aangepast aan de evolutie van de rentevoeten op de lineaire obligaties op tien jaar, met een minimum van 4 en een maximum van 10 procent. Dat minimum is meteen ook het tarief voor 2018.

Tot nu toe betaalde de fiscus evenveel als de belastingplichtige: 7 procent. Maar door de nieuwe wetgeving zal het tarief van de door de fiscus verschuldigde moratoriumintresten altijd 2 procentpunten lager zijn dan de nalatigheidsintresten die u moet betalen. Voor 2018 bedragen die moratoriumintresten dus 2 procent. De fiscus zal die intresten ook niet meer automatisch betalen, maar pas nadat hij in gebreke is gesteld.

Volgens het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is de tweedeling een onderdeel van de financiering van de verlaagde vennootschapsbelasting.

Partner Content