Aankoop leasingwagen: kan de fiscus je zomaar belasten op het voordeel?

© iStock

Bij sommige vormen van leasing is er op het einde een optie die kan worden gelicht tegen een goedkope prijs. Op die manier kan men voor weinig geld eigenaar worden van een mooie wagen. Maar mag dit wel van de fiscus?

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat op 4 februari in Trends is verschenen.

De klassieke situatie is de volgende. Een vennootschap leaset een dure wagen en op het einde van de rit wordt de aankoopoptie gelicht door de bedrijfsleider of een werknemer die banden heeft met de leasingnemer/vennootschap. Dit gebeurt tegen de fractie van de reële waarde van die wagen na 4 of 5 jaar.

De fiscus wilt de bedrijfsleider of de werknemer belasten op het voordeel dat deze verkregen hebben door een leasingwagen tegen een te goedkope prijs te verkrijgen. Om dit te kunnen doen vraagt de fiscus aan de leasingmaatschappij wie de optie heeft gelicht of gekregen en tegen welke prijs dit gebeurd is. Vervolgens bepaalt de fiscus de hogere marktwaarde van de wagen en het verschil wordt toegevoegd aan de belastbare inkomsten. Om de marktwaarde van een leasingwagen te bepalen, kan de fiscus zich baseren op de waarderingstabellen in de gespecialiseerde pers – zoals de AutoGids – of Eurotax.

Bankgeheim

Mag de fiscus wel vragen aan een leasingmaatschappij aan wie de optie is doorgespeeld? Het antwoord hierop moeten we zoeken in de vraag of er een bankgeheim geldt voor leasingmaatschappijen? Is het antwoord ‘ja’, dan gaat de fiscus onregelmatig te werk als ze de bedrijfsleider of werknemer gaat belasten op basis van de verworven info bij de leasingmaatschappij.

Het bankgeheim geldt enkel ten aanzien van financiële instellingen, maar bijvoorbeeld niet ten aanzien van verzekeringsondernemingen, wisselagenten of beursvennootschappen. Kan een leasingmaatschappij worden gelijkgesteld met een financiële instelling?

Hof van Cassatie

Het antwoord op onze vraag wordt gegeven in een recent arrest van ons hoogste rechtscollege, het Hof van Cassatie. In zijn arrest van 15 oktober 2015 zegt het Hof dat het bankgeheim van toepassing is en dat de fiscus ten onrechte de gevraagde inlichtingen had gekregen.

Wil de fiscus inlichtingen inwinnen bij een leasingmaatschappij om de vennootschap-leasingnemer te belasten, dan moet de fiscus eerst aan de vennootschap een zogenaamde vraag om inlichtingen sturen om te weten te komen wie de optie heeft gelicht en tegen welke prijs dit is gebeurd. In deze vraag om inlichtingen moet de fiscus uitdrukkelijk meedelen dat het bankgeheim kan opgeheven worden als de vennootschap-leasingnemer niet antwoordt. Verder moet de fiscus ook aanwijzingen van belastingontduiking hebben om het bankgeheim te doorbreken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content