Beke roept kwetsbare gezinnen op om extra kindergeld aan te vragen

© Belga

De Vlaamse regering heeft nog maar voor 6.500 kinderen een extra Covid-19-toeslag uitbetaald bovenop de gezinsbijslag, de vroegere kinderbijslag. Nochtans rekende de regering uit dat 126.000 kinderen in aanmerking zouden komen. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) roept gezinnen op om de toeslag alsnog aan te vragen. Volgens oppositiepartij sp.a houdt Beke de doelgroep bewust klein.

De toeslag betreft een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen die recht hebben op Vlaamse gezinsbijslagen. Meer bepaald gaat het om gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen in vergelijking met januari of februari minstens 10 procent is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro zit (bruto belastbaar inkomen). Gezinnen die in aanmerking komen, moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Ze krijgen eenmalig 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven.

De overheid kan het extra kindergeld niet automatisch betalen omdat ze geen zicht heeft op het inkomensverlies. Wie er recht op meent te hebben, kan de toeslag aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket. Daar is nog tijd voor tot en met 31 oktober. Bij de aanvraag moeten ze bewijsstukken sturen die het inkomensverlies aantonen. Dat kunnen bijvoorbeeld loonfiches zijn, attesten van uitkeringen, of een verklaring van de boekhouder.

Oproep

De regering trok 15 miljoen euro uit voor de maatregel. Daar is op goed twee maanden tijd nog maar zowat 800.000 euro van uitgedeeld. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) doet een dubbele oproep: ‘Aan kwetsbare gezinnen: vraag de toeslag aan. Aan iedereen: verspreid deze boodschap’.

Volgens oppositiepartij sp.a is het geen verrassing dat het aantal aanvragen laag ligt. ‘Die kleine doelgroep is een bewuste keuze van de minister’, zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf. Volgens hem was er wel een mogelijkheid om automatisch meer geld aan de kwetsbare gezinnen te geven, met name door de bestaande sociale toeslagen tijdelijk te verhogen en de procedure om zo’n toeslag bij inkomensverlies te krijgen, te versnellen.

‘De fel verkleinde doelgroep schotelt hij dan ook nog eens een hoop papierwerk voor’, aldus nog Anaf. ‘We weten allemaal dat dit niet evident is voor mensen in armoede. Het hoeft dus niet te verbazen dat het aantal aanvragen laag ligt, de minister had dit ook moeten weten.’

Partner Content