Bedrijven kunnen fietsleasing aanbieden zonder extra kosten

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Steeds meer werknemers overwegen een elektrische fiets voor hun woon-werkverkeer. Met een flexibele verloning kan hun werkgever hen een fietsleasingformule aanbieden zonder meerkosten.

Roel Van Espen

In 2016 introduceerde KBC de fietsleasingformule in ons land. Vandaag staat de teller op meer dan 20.000 werknemers die ervoor kiezen om zich via deze aanbieder duurzaam van en naar het werk te verplaatsen. Ook het Limburgse Cyclis Bike Lease hielp al ruim 17.000 medewerkers van Belgische bedrijven op de fiets. Het aantal dienstverleners neemt gestaag toe, en ook de vraag stijgt. Want nu bedrijfsauto’s almaar meer in het fiscale vizier komen, kijken bedrijven naar alternatieven.

Door het slim aan te pakken, kunnen werkgevers zelfs fietsleasing aanbieden zonder een toename van hun personeelskosten. “Dat kan bijvoorbeeld met een deel van de eindejaarspremie”, zegt Veerle Michiels, juridisch adviseur en mobiliteitsexpert bij de hr-dienstverlener SD Worx. “De sector moet dan wel toelaten dat de werkgever de eindejaarspremie op een andere manier dan in geld toekent. Ook indien hij onder een sector ressorteert waarin er geen regeling over deze premie bestaat, is er geen beletsel.”

Overweegt u om als werkgever in fietsleasing te voorzien? Let er dan op dat u beslist tot omzetting van de eindejaarspremie op een moment waarop uw werknemers nog geen rechten hebben opgebouwd. “Wanneer de referteperiode een kalenderjaar is (dat is meestal zo), dan moet u de keuze dus bij voorkeur uiterlijk in december van het voorgaande jaar maken”, legt Veerle Michiels uit. “Doet u dat bijvoorbeeld pas in juni van het lopende jaar, dan kunt u slechts zes twaalfden van de premie inzetten.”

Een voorbeeld

SD Worx illustreert de techniek met een praktijkvoorbeeld. Dat geldt enkel voor medewerkers die de fiets voor woon-werkverplaatsingen gebruiken. Stel, werknemer Eddy heeft recht op een eindejaarspremie van 2.393,55 euro (bruto). Die kost de werkgever (inclusief 27 procent patronale bijdragen) 3.039,81 euro. Indien Eddy die premie volledig cash laat uitbetalen, worden 13,07 procent sociale bijdragen en 53,5 procent belastingen ingehouden. Het nettobedrag is dan 967,53 euro.

Eddy’s werkgever wil zijn werknemers ook een fietsleasebudget van 100 euro per maand (dus 1.200 euro per jaar) aanbieden. De meest voordelige offerte die hij daarvoor van de leasemaatschappij ontvangt, is een contract van drie jaar, een e-bike van 2.800 euro (catalogusprijs), een omniumverzekering, onderhoud en een overname bij afloop van het contract tegen 16 procent van de catalogusprijs.

Indien Eddy hierop ingaat, houdt hij jaarlijks bruto 944,88 euro minder over van zijn premie. Immers: 944,88 euro plus 27 procent patronale bijdragen is gelijk aan 1.200 euro. Na afhouding van sociale bijdragen en belastingen kost dit hem netto 381,94 euro per jaar. Aan het einde van het leasecontract betaalt hij bijkomend 448 euro restwaarde (16 procent van de catalogusprijs). De e-bike wordt dan ook zijn bezit. In totaal betaalt Eddy over drie jaar (3 jaar x 381,94 euro + 448 euro =) 1.593,83 euro.

Het resterende bedrag van de eindejaarspremie, ofwel (2.393,55 euro – 944,88 euro =) 1.448,67 euro, wordt cash uitbetaald in december. Na sociale bijdragen en belastingen houdt Eddy daarvan jaarlijks 585,59 euro over.

En de fietsvergoeding?

Almaar meer bedrijven kiezen er ook voor om in een fietsvergoeding te voorzien voor het woon-werkverkeer van hun personeel. Tot 0,24 euro per getrapte kilometer is die vrij van belastingen en RSZ-bijdragen voor werkgever én werknemer. Wanneer Eddy bijvoorbeeld dagelijks 8 kilometer (woon-werkafstand heen en terug) fietst, kan hij zo bij 210 gewerkte én gefietste dagen jaarlijks (0,24 euro x 8 kilometer x 210 dagen =) 403,2 euro netto ontvangen. Dat is meer dan wat hij in bovenstaand voorbeeld moet inleveren van zijn eindejaarspremie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content