Bankenfederatie waarschuwt voor duurdere kredieten door strengere regelgeving

.

Bankenfederatie Febelfin waarschuwt dat hogere kapitaalvereisten voor banken een hogere kredietkost kunnen teweegbrengen, met mogelijk minder investeringen in de economie tot gevolg. Febelfin hoopt dat daar in aankomende nieuwe Europese wetgeving rekening mee zal worden gehouden.

In 2023 moeten nieuwe regels van het internationale Bazel Comité voor Bankentoezicht geïmplementeerd worden. De hervormingen moeten banken beter bestand maken tegen toekomstige crisissen, via kapitaalbuffers en risicobeheer. De Europese Commissie zal normaal gezien eind oktober een wetsvoorstel publiceren om de regels te implementeren in de Europese Unie.

De banken pleiten daarbij voor een evenwicht tussen de kapitaalvereisten en de financiering van de economie. ‘De verscherpte regels zijn niet zonder impact op de financiële sector en de reële economie’, aldus Febelfin. ‘Uit onderzoek in opdracht van de Europese Bankenfederatie blijkt dat de finale Bazel III-standaard de kapitaalbehoefte van de Europese banken een hoge vlucht doet nemen: volgens het rapport zou het gaan om 170 à 230 miljard euro aan extra kapitaalbehoeften.’

Kapitaalbuffers

De Belgische banksector vindt dat ze al grote inspanningen heeft geleverd. ‘Niet alleen door de opbouw van robuuste kapitaalbuffers, maar ook door de realisatie van betrouwbare interne modellen voor risicoberekening. De structurele verbetering van het risicobeheer werd door de Europese Bankenautoriteit ook bevestigd in haar jaarlijkse benchmarking’, luidt het.

Hogere kapitaalvereisten vertalen zich in hogere kosten, waarschuwt de federatie. ‘Wanneer banken al sterk gekapitaliseerd zijn, kunnen deze hogere kosten negatieve implicaties hebben voor de reële economie. In de praktijk kan dit leiden tot een hogere kredietkost met mogelijks een dalende kredietvraag en minder investeringen tot gevolg.’

Febelfin zegt technische voorstellen te hebben gedaan om de hervormingen ‘beter af te stemmen op de Belgische economie’. De voorstellen zijn bedoeld om de kapitaalbuffers minder sterk te doen toenemen, zodat de negatieve gevolgen voor de financiering van de publieke sector en bedrijven ingedijkt worden.

De banken moeten zich prioritair kunnen bezighouden met de gevolgen van de coronacrisis en dan is een bijkomende negatieve schok ‘allesbehalve wenselijk’, klinkt het.

Partner Content