Ons land zit met dat cijfer op het Europees gemiddelde. België staat op de elfde plaats in de EU, ver achter onze buurlanden die minstens 10 procentpunt meer optekenen. Het Verenigd Koninkrijk spant de kroon met een score van 71 procent, en neemt zo de eerste plaats van de rangschikking in, een ex aequo met Zweden. Volgens een in 2011 gepubliceerde studie zou de lagere plaats van België te wijten zijn aan het feit dat de consumenten een aantal belemmeringen ondervinden zoals: te hoge leveringskosten en te lange leveringstermijnen, een gebrek aan vertrouwen in de veiligheid van de websites en betaalmiddelen en een reglementering die volgens de gezinnen onvoldoende is aangepast. Uit de barometer blijkt ook dat 27 procent van de Belgische ondernemingen in 2011 bestellingen heeft ontvangen via e-commerce en onlineverkoop. Ons land staat daarmee op de tweede plaats in Europa. In 2011 beschikte 77 procent van de in België gevestigde ondernemingen (met ten minste 10 werknemers) over een website of een homepage. Dat is 8 procentpunt meer dan het EU-gemiddelde. Met deze score staat ons land op de 8ste plaats in de EU. (DTM)

Ons land zit met dat cijfer op het Europees gemiddelde. België staat op de elfde plaats in de EU, ver achter onze buurlanden die minstens 10 procentpunt meer optekenen. Het Verenigd Koninkrijk spant de kroon met een score van 71 procent, en neemt zo de eerste plaats van de rangschikking in, een ex aequo met Zweden. Volgens een in 2011 gepubliceerde studie zou de lagere plaats van België te wijten zijn aan het feit dat de consumenten een aantal belemmeringen ondervinden zoals: te hoge leveringskosten en te lange leveringstermijnen, een gebrek aan vertrouwen in de veiligheid van de websites en betaalmiddelen en een reglementering die volgens de gezinnen onvoldoende is aangepast. Uit de barometer blijkt ook dat 27 procent van de Belgische ondernemingen in 2011 bestellingen heeft ontvangen via e-commerce en onlineverkoop. Ons land staat daarmee op de tweede plaats in Europa. In 2011 beschikte 77 procent van de in België gevestigde ondernemingen (met ten minste 10 werknemers) over een website of een homepage. Dat is 8 procentpunt meer dan het EU-gemiddelde. Met deze score staat ons land op de 8ste plaats in de EU. (DTM)