De Ierse overheid zal deze 24 miljard euro kunnen putten uit de fondsen beschikbaar in het kader van het noodplan dat afgesloten werd met de Europese autoriteiten en het IMF in november van vorig jaar.

Ierland kreeg in het kader van dat plan 85 miljard terug te betaen steun toegezegd waarvan 35 miljard gereserveerd werd voor de versterking van het kapitaal van de banken. De 24 miljard euro die nu voorligt, komt bovenop de 46 miljard kapitaal welke de Ierse overheid de voorbije twee jaar reeds in haar banken pompte.

De steun aan de Ierse banken gaat echter veel verder dan deze kapitaalinjecties. Tot nu toe konden de Ierse banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de Ierse centrale bank in totaal reeds, afgerond, 190 miljard euro aan korte termijn financiering opnemen teneinde over de benodigde liquiditeiten te kunnen beschikken. Normaal gezien zal de ECB hier nog een kredietlijn van 60 miljard bovenop doen maar het akkoord daaromtrent blijkt nog niet volledig rond te zijn.

De resultaten van de stress tests van de Ierse banken liggen in de lijn van wat de markten hadden verwacht. De vraag is echter of bij uitvoeting van de voorliggende plannen de Ierse banken nu als definitief gered mogen worden beschouwd.

Misschien. Alles hangt af van hoe de economische evolutie welke Ierland in de komende periode zal kennen zich zal verhouden tot de hypotheses ingebouwd in de stress tests. Twee van die hypothesen springen in het oog.

Ten eerste, men gaat uit van een daling van de vastgoedprijzen met 62% ten opzichte van de topprijzen. In sommige delen van Ierland zit men al aan die dalingspercentages zodat het perspectief op nog forsere dalingen niet onrealistsich is.

Ten tweede, de hypothese dat de werkloosheid zal pieken op 14,9% lijkt ook aan de optmitische kant daar dit werkloosheidspercentage nu al op 14,7% zit.

De stress test van de Ierse banken zijn van beduidend beter kwaliteit dan die welke vorig jaar werden uitgevoerd voor het geheel van de Europese banken.

Twee vragen rijzen daarbij. Eén: waren deze stress tests streng genoeg om ook in de komende periode als realistisch overeind te blijven? Twee: gaan de veralgemeende stress test welke er zitten aan te komen voor alle Europese banken een even degelijk cachet krijgen als de Ierse? De hoop moet zijn dat het antwoord twee keer een ongenuanceerde "ja" is.

De Ierse overheid zal deze 24 miljard euro kunnen putten uit de fondsen beschikbaar in het kader van het noodplan dat afgesloten werd met de Europese autoriteiten en het IMF in november van vorig jaar. Ierland kreeg in het kader van dat plan 85 miljard terug te betaen steun toegezegd waarvan 35 miljard gereserveerd werd voor de versterking van het kapitaal van de banken. De 24 miljard euro die nu voorligt, komt bovenop de 46 miljard kapitaal welke de Ierse overheid de voorbije twee jaar reeds in haar banken pompte.De steun aan de Ierse banken gaat echter veel verder dan deze kapitaalinjecties. Tot nu toe konden de Ierse banken bij de Europese Centrale Bank (ECB) en de Ierse centrale bank in totaal reeds, afgerond, 190 miljard euro aan korte termijn financiering opnemen teneinde over de benodigde liquiditeiten te kunnen beschikken. Normaal gezien zal de ECB hier nog een kredietlijn van 60 miljard bovenop doen maar het akkoord daaromtrent blijkt nog niet volledig rond te zijn. De resultaten van de stress tests van de Ierse banken liggen in de lijn van wat de markten hadden verwacht. De vraag is echter of bij uitvoeting van de voorliggende plannen de Ierse banken nu als definitief gered mogen worden beschouwd. Misschien. Alles hangt af van hoe de economische evolutie welke Ierland in de komende periode zal kennen zich zal verhouden tot de hypotheses ingebouwd in de stress tests. Twee van die hypothesen springen in het oog. Ten eerste, men gaat uit van een daling van de vastgoedprijzen met 62% ten opzichte van de topprijzen. In sommige delen van Ierland zit men al aan die dalingspercentages zodat het perspectief op nog forsere dalingen niet onrealistsich is. Ten tweede, de hypothese dat de werkloosheid zal pieken op 14,9% lijkt ook aan de optmitische kant daar dit werkloosheidspercentage nu al op 14,7% zit.De stress test van de Ierse banken zijn van beduidend beter kwaliteit dan die welke vorig jaar werden uitgevoerd voor het geheel van de Europese banken. Twee vragen rijzen daarbij. Eén: waren deze stress tests streng genoeg om ook in de komende periode als realistisch overeind te blijven? Twee: gaan de veralgemeende stress test welke er zitten aan te komen voor alle Europese banken een even degelijk cachet krijgen als de Ierse? De hoop moet zijn dat het antwoord twee keer een ongenuanceerde "ja" is.