Sinds 1 januari 2013 moet in elk nieuw niet-residentieel gebouw een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen toepast worden, een verplichting die vanaf 1 januari 2014 geldt voor elke nieuwe woning. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de door Bouwunie ondervraagde installateurs denkt dat hun klanten in de eerste plaats zullen kiezen voor een warmtepomp, PV-installatie en thermische zonne-energie, terwijl ze denken dat stadsverwarmingsprogramma's en installaties op biomassa niet meteen succes zullen hebben. Bij vier op de tien installateurs vraagt meer dan de helft van de klanten expliciet naar energiezuinige technieken. "Tegelijk willen de klanten kunnen genieten van de bijbehorende premies zodat de installaties en de facturen aan de opgelegde voorwaarden moeten voldoen, aldus 89 pct van de installateurs", zegt Bouwunie. "68 pct ervaart zelfs dat premies, belastingvermindering, enzovoort echt nodig zijn om de klant te laten kiezen voor de meest energiezuinige oplossing. Zonder premies dreigt de klant voor de op het eerste zicht goedkoopste installatie te gaan." Dat laatste wordt gestaafd met het feit dat installateurs meer werk verwachten voor het installeren van warmtepompen en zonneboilers, maar minder voor PV-installaties. Bouwunie besluit dat de invloed van het al dan niet bestaan van belastingverminderingen, premies of andere stimuleringsmaatregelen overduidelijk is en dat sensibilisering van overheidswege noodzakelijk is, wil die dat er voor de meest energiezuinige en hernieuwbare energietechniek gekozen wordt. (Belga)

Sinds 1 januari 2013 moet in elk nieuw niet-residentieel gebouw een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen toepast worden, een verplichting die vanaf 1 januari 2014 geldt voor elke nieuwe woning. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de door Bouwunie ondervraagde installateurs denkt dat hun klanten in de eerste plaats zullen kiezen voor een warmtepomp, PV-installatie en thermische zonne-energie, terwijl ze denken dat stadsverwarmingsprogramma's en installaties op biomassa niet meteen succes zullen hebben. Bij vier op de tien installateurs vraagt meer dan de helft van de klanten expliciet naar energiezuinige technieken. "Tegelijk willen de klanten kunnen genieten van de bijbehorende premies zodat de installaties en de facturen aan de opgelegde voorwaarden moeten voldoen, aldus 89 pct van de installateurs", zegt Bouwunie. "68 pct ervaart zelfs dat premies, belastingvermindering, enzovoort echt nodig zijn om de klant te laten kiezen voor de meest energiezuinige oplossing. Zonder premies dreigt de klant voor de op het eerste zicht goedkoopste installatie te gaan." Dat laatste wordt gestaafd met het feit dat installateurs meer werk verwachten voor het installeren van warmtepompen en zonneboilers, maar minder voor PV-installaties. Bouwunie besluit dat de invloed van het al dan niet bestaan van belastingverminderingen, premies of andere stimuleringsmaatregelen overduidelijk is en dat sensibilisering van overheidswege noodzakelijk is, wil die dat er voor de meest energiezuinige en hernieuwbare energietechniek gekozen wordt. (Belga)