De jeugdwerkloosheid blijft dalen, deze keer met 3,6 procent op jaarbasis. De groep tussen 25 en 50 jaar daarentegen stijgt met 6,5 procent. Het aantal werkzoekende 50-plussers stijgt zelfs met 12,3 procent. Ongetwijfeld speelt in dat laatste geval het optrekken van de leeftijdsgrens voor brugpensioen mee van 58 tot 60 jaar. Het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 55 en 60 blijft zo snel stijgen: in mei 22,7 procent of exact 5.773 eenheden.De VDAB wijst er ook op dat 54 procent van de werkzoekenden mannen zijn en 46 procent vrouwen. Tien jaar geleden was dat nog omgekeerd. Onder meer het banenverlies in de industrie door zowel de crisis als de automatisering en globalisering is daar debet aan. (Belga)

De jeugdwerkloosheid blijft dalen, deze keer met 3,6 procent op jaarbasis. De groep tussen 25 en 50 jaar daarentegen stijgt met 6,5 procent. Het aantal werkzoekende 50-plussers stijgt zelfs met 12,3 procent. Ongetwijfeld speelt in dat laatste geval het optrekken van de leeftijdsgrens voor brugpensioen mee van 58 tot 60 jaar. Het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 55 en 60 blijft zo snel stijgen: in mei 22,7 procent of exact 5.773 eenheden.De VDAB wijst er ook op dat 54 procent van de werkzoekenden mannen zijn en 46 procent vrouwen. Tien jaar geleden was dat nog omgekeerd. Onder meer het banenverlies in de industrie door zowel de crisis als de automatisering en globalisering is daar debet aan. (Belga)