Is er recidive in het spel, dan wordt de termijn nog opgetrokken. Iemand die eerder veroordeeld werd tot een wanbedrijf, waarvoor hij minimum 3 jaar cel had gekregen, moet bij een nieuwe veroordeling tot 30 jaar of levenslang, minstens 19 jaar uitzitten. Wie eerder werd veroordeeld tot een criminele straf van 5 jaar cel of meer, zal bij een nieuwe veroordeling tot een straf van 30 jaar of levenslang, minstens 23 jaar van deze straf moeten uitzitten. Wanneer een persoon die veroordeeld werd tot 30 jaar of levenslang en ter beschikking werd gesteld, in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, zullen voortaan 5 rechters, 3 beroepsrechters en 2 lekenrechters, unaniem een beslissing moeten nemen. Tot nu toe gebeurde dit door 1 beroepsrechter en 2 lekenrechters en met gewone meerderheid. (JDH)

Is er recidive in het spel, dan wordt de termijn nog opgetrokken. Iemand die eerder veroordeeld werd tot een wanbedrijf, waarvoor hij minimum 3 jaar cel had gekregen, moet bij een nieuwe veroordeling tot 30 jaar of levenslang, minstens 19 jaar uitzitten. Wie eerder werd veroordeeld tot een criminele straf van 5 jaar cel of meer, zal bij een nieuwe veroordeling tot een straf van 30 jaar of levenslang, minstens 23 jaar van deze straf moeten uitzitten. Wanneer een persoon die veroordeeld werd tot 30 jaar of levenslang en ter beschikking werd gesteld, in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, zullen voortaan 5 rechters, 3 beroepsrechters en 2 lekenrechters, unaniem een beslissing moeten nemen. Tot nu toe gebeurde dit door 1 beroepsrechter en 2 lekenrechters en met gewone meerderheid. (JDH)