De 'wet op de continuïteit van ondernemingen' (WCO) moest de drempel verlagen voor bedrijven in moeilijkheden om tijdelijk bescherming te krijgen tegen schuldeisers. "De wet is zeer nuttig, maar te fraudegevoelig", zegt Crombez aan De Tijd. "De vorige wet op het gerechtelijk akkoord was te streng, maar de huidige wet is te laks", bevestigt Walter Quirynen van het Brusselse parket. "De huidige wet zet ons volledig buiten spel. Nu krijgt het parket zelfs geen kopie meer van het WCO-verzoekschrift dat een bedrijf heeft ingediend. We moeten zelfs geen advies meer geven aan de rechter. Als een bedrijf of de zaakvoerders bij ons bekend staan als fraudeurs of zelfs al veroordeeld zijn, weet de rechter dat dus niet meer. Het gaat zelfs zo ver dat bedrijven die we willen dagvaarden nog vlug een WCO-verzoekschrift indienen. Dan kunnen we hen één of twee maanden niets maken." (ANA)

De 'wet op de continuïteit van ondernemingen' (WCO) moest de drempel verlagen voor bedrijven in moeilijkheden om tijdelijk bescherming te krijgen tegen schuldeisers. "De wet is zeer nuttig, maar te fraudegevoelig", zegt Crombez aan De Tijd. "De vorige wet op het gerechtelijk akkoord was te streng, maar de huidige wet is te laks", bevestigt Walter Quirynen van het Brusselse parket. "De huidige wet zet ons volledig buiten spel. Nu krijgt het parket zelfs geen kopie meer van het WCO-verzoekschrift dat een bedrijf heeft ingediend. We moeten zelfs geen advies meer geven aan de rechter. Als een bedrijf of de zaakvoerders bij ons bekend staan als fraudeurs of zelfs al veroordeeld zijn, weet de rechter dat dus niet meer. Het gaat zelfs zo ver dat bedrijven die we willen dagvaarden nog vlug een WCO-verzoekschrift indienen. Dan kunnen we hen één of twee maanden niets maken." (ANA)