De grafische sector krimpt al langer. Grafische bedrijven hebben niet alleen te lijden onder de economische crisis. Ook de opkomst van het internet heeft een sterke impact op de sector. "In die context heeft het WCO-verhaal catastrofale gevolgen", zegt Pattyn. "Ze heeft een sterk marktverstorend effect. De grafische markt krimpt niet zoals dat zou moeten door de bescherming die sommige bedrijven genieten. Het resultaat is een gevecht om bestellingen binnen te halen. Het is courant geworden om dertig procent onder de kostprijs te werken. Bedrijven waarvan de schulden kwijtgescholden werden, kunnen zich dat permitteren." Daarnaast merkt Febelgra dat sommige bedrijven WCO-procedures cumuleren. En dat terwijl ze na vele jaren nog steeds niet financieel gezond zijn. "In een recent geval was het de strategie om de concurrentie vanuit het buitenland aan te gaan. Niemand wordt daar beter van." Febelgra lobbyde in het verleden al tegen misbruiken van de WCO. Een reparatiewet, die op 1 augustus 2013 in werking trad, kwam daaraan voor een stuk tegemoet. Toch pleit Febelgra maandag in een persbericht voor blijvende aandacht voor de WCO-problematiek. Febelgra zegt dat bij de beoordeling van WCO-zaken niet louter mag afgegaan worden op de "soms zeer summiere motivering en blijken aan intenties door de betrokkenen", maar dat de "échte levensvatbaarheid" moet ingeschat worden. Ook moet rekening gehouden worden met de effecten ervan op de rest van de sector. "Bovendien moet zeker in gevallen van vermeend misbruik, meer dan nu het geval is, de vraag durven gesteld worden naar de reële rol én aansprakelijkheid van bestuurders bij dergelijke marktverstorende praktijken." (Belga)

De grafische sector krimpt al langer. Grafische bedrijven hebben niet alleen te lijden onder de economische crisis. Ook de opkomst van het internet heeft een sterke impact op de sector. "In die context heeft het WCO-verhaal catastrofale gevolgen", zegt Pattyn. "Ze heeft een sterk marktverstorend effect. De grafische markt krimpt niet zoals dat zou moeten door de bescherming die sommige bedrijven genieten. Het resultaat is een gevecht om bestellingen binnen te halen. Het is courant geworden om dertig procent onder de kostprijs te werken. Bedrijven waarvan de schulden kwijtgescholden werden, kunnen zich dat permitteren." Daarnaast merkt Febelgra dat sommige bedrijven WCO-procedures cumuleren. En dat terwijl ze na vele jaren nog steeds niet financieel gezond zijn. "In een recent geval was het de strategie om de concurrentie vanuit het buitenland aan te gaan. Niemand wordt daar beter van." Febelgra lobbyde in het verleden al tegen misbruiken van de WCO. Een reparatiewet, die op 1 augustus 2013 in werking trad, kwam daaraan voor een stuk tegemoet. Toch pleit Febelgra maandag in een persbericht voor blijvende aandacht voor de WCO-problematiek. Febelgra zegt dat bij de beoordeling van WCO-zaken niet louter mag afgegaan worden op de "soms zeer summiere motivering en blijken aan intenties door de betrokkenen", maar dat de "échte levensvatbaarheid" moet ingeschat worden. Ook moet rekening gehouden worden met de effecten ervan op de rest van de sector. "Bovendien moet zeker in gevallen van vermeend misbruik, meer dan nu het geval is, de vraag durven gesteld worden naar de reële rol én aansprakelijkheid van bestuurders bij dergelijke marktverstorende praktijken." (Belga)