Op de rumoerige bijeenkomst - er werd zelfs gevochten - bleek dat er grote verdeeldheid is tussen het personeel over een hervatting van het werk. Uiteindelijk werd besloten vanaf woensdag het werk te hervatten. De vakbonden zijn daar voorstander van, omdat ArcelorMittal zo verplicht is om de lonen uit te betalen. Er zullen ook verscheidene acties worden gevoerd. Zo stapt het personeel dinsdag op naar de zetel van de Waalse regering in Namen om de Waalse politici te horen over de plannen van ArcelorMittal om zeven van de twaalf sites van de koude lijn te sluiten, waardoor 1.300 banen zijn bedreigd. (MICHEL KRAKOWSKI)

Op de rumoerige bijeenkomst - er werd zelfs gevochten - bleek dat er grote verdeeldheid is tussen het personeel over een hervatting van het werk. Uiteindelijk werd besloten vanaf woensdag het werk te hervatten. De vakbonden zijn daar voorstander van, omdat ArcelorMittal zo verplicht is om de lonen uit te betalen. Er zullen ook verscheidene acties worden gevoerd. Zo stapt het personeel dinsdag op naar de zetel van de Waalse regering in Namen om de Waalse politici te horen over de plannen van ArcelorMittal om zeven van de twaalf sites van de koude lijn te sluiten, waardoor 1.300 banen zijn bedreigd. (MICHEL KRAKOWSKI)