De daling heeft wellicht statistische oorzaken. Door de verlenging van de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van negen naar twaalf maanden, komen schoolverlaters niet meer in mei in de werklozencijfers terecht zoals vorige jaren. (KAV)

De daling heeft wellicht statistische oorzaken. Door de verlenging van de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van negen naar twaalf maanden, komen schoolverlaters niet meer in mei in de werklozencijfers terecht zoals vorige jaren. (KAV)