Volgens de statistieken die vrijdag rondgedeeld werden, komt de werkloosheidsgraad met 7,4 procent nog net boven die van december 2008 uit, toen 7,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan zat. Een jaar geleden, in juli 2012, zat nog 8,2 procent van de Amerikanen zonder werk. Twee maanden geleden bedroeg de werkloosheidsgraad 7,6 procent. Ondanks die daling is het Amerikaanse banenrapport niet ondubbelzinnig positief. De banengroei is namelijk minder uitgesproken dan verwacht. Analisten gingen uit van 175.000 nieuwe jobs in juli, maar het werden er 162.000 (tegenover 188.000 in juni). De cijfers wijzen op een dubbele tendens. Enerzijds gaan werknemers ervan uit dat ze voorlopig aan de vraag zullen kunnen blijven voldoen met hun huidige personeelsbezetting. Anderzijds neemt het consumentenvertrouwen en de autoverkoop toe, wat bedrijven als Amazon en Ford ertoe aanzet net meer personeel in dienst te nemen. Volgens een analist die gecontacteerd werd door het persagentschap Bloomberg zullen, "zolang de vraag blijft toenemen, bedrijven hun productie en aanwervingen moeten blijven opvoeren". (Belga)

Volgens de statistieken die vrijdag rondgedeeld werden, komt de werkloosheidsgraad met 7,4 procent nog net boven die van december 2008 uit, toen 7,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan zat. Een jaar geleden, in juli 2012, zat nog 8,2 procent van de Amerikanen zonder werk. Twee maanden geleden bedroeg de werkloosheidsgraad 7,6 procent. Ondanks die daling is het Amerikaanse banenrapport niet ondubbelzinnig positief. De banengroei is namelijk minder uitgesproken dan verwacht. Analisten gingen uit van 175.000 nieuwe jobs in juli, maar het werden er 162.000 (tegenover 188.000 in juni). De cijfers wijzen op een dubbele tendens. Enerzijds gaan werknemers ervan uit dat ze voorlopig aan de vraag zullen kunnen blijven voldoen met hun huidige personeelsbezetting. Anderzijds neemt het consumentenvertrouwen en de autoverkoop toe, wat bedrijven als Amazon en Ford ertoe aanzet net meer personeel in dienst te nemen. Volgens een analist die gecontacteerd werd door het persagentschap Bloomberg zullen, "zolang de vraag blijft toenemen, bedrijven hun productie en aanwervingen moeten blijven opvoeren". (Belga)