Bij de mannen bedraagt de stijging op jaarbasis 20.759 eenheden (+9,6 pct), bij de vrouwen komt de stijging uit op 6.229 personen (+3,4 pct). De toename is het sterkste bij de - 25-jarigen (+11,2 procent of 5.608 personen). Bij de middenleeftijdsgroep stijgt de werkloosheid met 17.822 eenheden (+7,3 pct), bij de 50-plussers blijft de toename beperkt tot 3.558 personen (+3,4 pct). De crisis laat zich het felste voelen in Vlaanderen, waar nu 159.922 volledig werklozen zijn (15.850 eenheden meer of +11 pct). Wallonnië telt het meeste aantal werklozen (189.693) maar de stijging is er minder sterk (+8.509 eenheden of +4,7 pct). Het Brusselse gewest telt 76.435 werklozen, een toename met 2.629 eenheden (+3,6 pct). 189.917 werklozen (of 44,6 pct) zijn twee jaar of langer werkzoekend, aldus de RVA. De tijdelijke werkloosheid is in mei verder gestegen met 32.580 eenheden tot 165.430, waarvan 102.499 in Vlaanderen. (Belga)

Bij de mannen bedraagt de stijging op jaarbasis 20.759 eenheden (+9,6 pct), bij de vrouwen komt de stijging uit op 6.229 personen (+3,4 pct). De toename is het sterkste bij de - 25-jarigen (+11,2 procent of 5.608 personen). Bij de middenleeftijdsgroep stijgt de werkloosheid met 17.822 eenheden (+7,3 pct), bij de 50-plussers blijft de toename beperkt tot 3.558 personen (+3,4 pct). De crisis laat zich het felste voelen in Vlaanderen, waar nu 159.922 volledig werklozen zijn (15.850 eenheden meer of +11 pct). Wallonnië telt het meeste aantal werklozen (189.693) maar de stijging is er minder sterk (+8.509 eenheden of +4,7 pct). Het Brusselse gewest telt 76.435 werklozen, een toename met 2.629 eenheden (+3,6 pct). 189.917 werklozen (of 44,6 pct) zijn twee jaar of langer werkzoekend, aldus de RVA. De tijdelijke werkloosheid is in mei verder gestegen met 32.580 eenheden tot 165.430, waarvan 102.499 in Vlaanderen. (Belga)