Bij de mannen was er een stijging met 583 (+0,2 %), bij de vrouwen een forse daling met 5,3 procent of 11.032 werkzoekende werklozen minder. "Die tegengestelde beweging toont aan dat mannen vaker tewerkgesteld zijn in conjunctuurgevoelige sectoren", aldus de RVA. De jongerenwerkloosheid is eveneens gedaald in januari: -0,4 procent. Ook bij de 50-plussers is de werkloosheid gedaald, met 5,2 procent. "Rekening houdend met de specificiteit van de maand januari (beïnvloed door slecht weer) valt de toename van het aantal tijdelijk werklozen op jaarbasis met 2.140 (+1%) tot 209.097 eenheden nog mee. De groei van de laatste drie maanden ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar bedraagt 19,6 procent", klinkt het. Bij de zeer langdurig volledig werklozen (2 jaar en meer) houdt de daling aan (-7,2%). In het Vlaamse Gewest werden 162.709 volledig werklozen geteld of 3.034 minder dan in januari 2012 (-1,8%). (KAV)

Bij de mannen was er een stijging met 583 (+0,2 %), bij de vrouwen een forse daling met 5,3 procent of 11.032 werkzoekende werklozen minder. "Die tegengestelde beweging toont aan dat mannen vaker tewerkgesteld zijn in conjunctuurgevoelige sectoren", aldus de RVA. De jongerenwerkloosheid is eveneens gedaald in januari: -0,4 procent. Ook bij de 50-plussers is de werkloosheid gedaald, met 5,2 procent. "Rekening houdend met de specificiteit van de maand januari (beïnvloed door slecht weer) valt de toename van het aantal tijdelijk werklozen op jaarbasis met 2.140 (+1%) tot 209.097 eenheden nog mee. De groei van de laatste drie maanden ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar bedraagt 19,6 procent", klinkt het. Bij de zeer langdurig volledig werklozen (2 jaar en meer) houdt de daling aan (-7,2%). In het Vlaamse Gewest werden 162.709 volledig werklozen geteld of 3.034 minder dan in januari 2012 (-1,8%). (KAV)