De federale regering heeft in juli een ontwerpbesluit daarover goedgekeurd. Het gaat onder meer om de bedragen die de werkgevers moeten betalen bij het ontslag van beschermde personeelsleden, zoals zwangere of zieke werknemers of werknemers die tijdskrediet of ouderschapsverlof opnemen. Met die maatregel hoopt de regering dit jaar nog 10 miljoen euro binnen te rijven en vanaf volgend jaar en volgens ruwe schattingen 25 miljoen euro per jaar. De regering zegt dat de maatregel past in de strijd tegen de sociale fraude. Maar voor het Verbond van Belgische Ondernemingen is dat een drogreden om extra inkomsten te innen. De sluikse loonkostenverhoging kan volgens Ivo Van Damme, directeur sociale zaken bij het VBO, voor kleine bedrijven fataal zijn. "Het lijkt een peulschil, maar de maatregel komt boven op alle andere die onze bedrijven al met de hoogste loonkosten opzadelen". (Belga)

De federale regering heeft in juli een ontwerpbesluit daarover goedgekeurd. Het gaat onder meer om de bedragen die de werkgevers moeten betalen bij het ontslag van beschermde personeelsleden, zoals zwangere of zieke werknemers of werknemers die tijdskrediet of ouderschapsverlof opnemen. Met die maatregel hoopt de regering dit jaar nog 10 miljoen euro binnen te rijven en vanaf volgend jaar en volgens ruwe schattingen 25 miljoen euro per jaar. De regering zegt dat de maatregel past in de strijd tegen de sociale fraude. Maar voor het Verbond van Belgische Ondernemingen is dat een drogreden om extra inkomsten te innen. De sluikse loonkostenverhoging kan volgens Ivo Van Damme, directeur sociale zaken bij het VBO, voor kleine bedrijven fataal zijn. "Het lijkt een peulschil, maar de maatregel komt boven op alle andere die onze bedrijven al met de hoogste loonkosten opzadelen". (Belga)