De hervorming moet 15.000 jongeren aan een baan helpen. Het doel van de Activa-regeling is het indijken van de jeugdwerkloosheid. Door de korting komt het brutoloon van een jonge laaggeschoolde werknemer ongeveer gelijk te liggen met het nettoloon. Dat maakt het voor bedrijven interessant om hen aan te nemen. "Het is een goede maatregel, waarvan zowel de jongeren als de bedrijven profiteren. Maar hij is te complex", stelt De Coninck. "Bedrijven die de korting willen, moeten heel wat paperassen invullen." De Coninck wil via de werkcheque de administratieve rompslomp de wereld uit krijgen. "Doordat het systeem eenvoudiger wordt, zullen meer bedrijven er gebruik van maken", meent ze. Momenteel zijn zo'n 30.000 jongeren met de regeling aan de slag. De cheque zal 10 euro kosten. Een werkgever kan daarmee een uur arbeid betalen. Hij moet wel enkele voorwaarden respecteren. De werknemer mag geen diploma middelbaar onderwijs hebben, moet jonger dan dertig zijn en moet minstens zes maanden ingeschreven zijn als werkzoekende. De hervorming moet kleine bedrijven aansporen de Activa-maatregel te benutten. (Belga)

De hervorming moet 15.000 jongeren aan een baan helpen. Het doel van de Activa-regeling is het indijken van de jeugdwerkloosheid. Door de korting komt het brutoloon van een jonge laaggeschoolde werknemer ongeveer gelijk te liggen met het nettoloon. Dat maakt het voor bedrijven interessant om hen aan te nemen. "Het is een goede maatregel, waarvan zowel de jongeren als de bedrijven profiteren. Maar hij is te complex", stelt De Coninck. "Bedrijven die de korting willen, moeten heel wat paperassen invullen." De Coninck wil via de werkcheque de administratieve rompslomp de wereld uit krijgen. "Doordat het systeem eenvoudiger wordt, zullen meer bedrijven er gebruik van maken", meent ze. Momenteel zijn zo'n 30.000 jongeren met de regeling aan de slag. De cheque zal 10 euro kosten. Een werkgever kan daarmee een uur arbeid betalen. Hij moet wel enkele voorwaarden respecteren. De werknemer mag geen diploma middelbaar onderwijs hebben, moet jonger dan dertig zijn en moet minstens zes maanden ingeschreven zijn als werkzoekende. De hervorming moet kleine bedrijven aansporen de Activa-maatregel te benutten. (Belga)