Vooral in het jaar 2009 was er een zware negatieve trend bij het Belgische beroepsvervoer over de weg. In 2010 kropen de bedrijven uit het dal, en ook begin 2011 was er optimisme voor een voortgezet herstel, maar de opleving doofde uit in de tweede jaarhelft. Vanaf de tweede jaarhelft van 2011 zijn de conjunctuurresultaten dan ook niet meer positief geweest. Dit in tegenstelling tot de conjunctuurevolutie van de Belgische economie, waar er in de loop van 2012 een opwaartse tendens was, terwijl een herstel uitblijft bij het Belgische beroepsgoederenwegvervoer. Dat het vertrouwen van vervoerondernemingen op een laag peil staat, blijkt ook uit uit het aantal vacatures. In 2011 verklaarde nog gemiddeld 20,7 procent van de bedrijven een vacature voor een chauffeur te hebben, in 2012 liep dit aandeel terug tot 13 procent en in 2013 zakte het nog verder weg tot amper 8,2 procent. De bedrijven wijzen de hoge loonkosten in België als oorzaak aan. Sommigen merken op dat ze daardoor de internationale concurrentiestrijd met ongelijke wapens moeten aangaan en velen vragen een doelgerichte Europese aanpak om te streven naar een eerlijkere concurrentiestrijd met onder meer een scherpere controle op een correcte toepassing van de Europese cabotagewetgeving en een gerichte aanpak van de problematiek van sociale dumping, aldus het ITLB-rapport van 2014. (Belga)

Vooral in het jaar 2009 was er een zware negatieve trend bij het Belgische beroepsvervoer over de weg. In 2010 kropen de bedrijven uit het dal, en ook begin 2011 was er optimisme voor een voortgezet herstel, maar de opleving doofde uit in de tweede jaarhelft. Vanaf de tweede jaarhelft van 2011 zijn de conjunctuurresultaten dan ook niet meer positief geweest. Dit in tegenstelling tot de conjunctuurevolutie van de Belgische economie, waar er in de loop van 2012 een opwaartse tendens was, terwijl een herstel uitblijft bij het Belgische beroepsgoederenwegvervoer. Dat het vertrouwen van vervoerondernemingen op een laag peil staat, blijkt ook uit uit het aantal vacatures. In 2011 verklaarde nog gemiddeld 20,7 procent van de bedrijven een vacature voor een chauffeur te hebben, in 2012 liep dit aandeel terug tot 13 procent en in 2013 zakte het nog verder weg tot amper 8,2 procent. De bedrijven wijzen de hoge loonkosten in België als oorzaak aan. Sommigen merken op dat ze daardoor de internationale concurrentiestrijd met ongelijke wapens moeten aangaan en velen vragen een doelgerichte Europese aanpak om te streven naar een eerlijkere concurrentiestrijd met onder meer een scherpere controle op een correcte toepassing van de Europese cabotagewetgeving en een gerichte aanpak van de problematiek van sociale dumping, aldus het ITLB-rapport van 2014. (Belga)