De markt van zonnepanelen heeft te lijden onder de afschaffing van de Vlaamse steun aan zonnepanelen. Volgens de cijfers die PV-Vlaanderen meedeelde, werden van 1 augustus tot 15 oktober amper 58 nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld. In topjaar 2011 waren er dat maandelijks nog gemiddeld 7.000. Maar de VREG zegt dat de cijfers niet kloppen. "Het gaat om een momentopname", zegt Sofie Lauwaert, communicatieverantwoordelijke van de VREG. "Ze houden geen rekening met de lopende, nog niet goedgekeurde aanvragen. Bovendien zijn veel aanvragen niet digitaal ingediend. En sommige aanvragen zijn gewoon nog niet goedgekeurd, om welke reden dan ook." De juiste cijfers kan de VREG niet geven wegeNS een informaticaprobleem. "Maar we merken ook wel dat er een daling is van het aantal nieuwe installaties. Alleen is die minder groot dan de daling waarover PV-Vlaanderen sprak." (JDH)

De markt van zonnepanelen heeft te lijden onder de afschaffing van de Vlaamse steun aan zonnepanelen. Volgens de cijfers die PV-Vlaanderen meedeelde, werden van 1 augustus tot 15 oktober amper 58 nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld. In topjaar 2011 waren er dat maandelijks nog gemiddeld 7.000. Maar de VREG zegt dat de cijfers niet kloppen. "Het gaat om een momentopname", zegt Sofie Lauwaert, communicatieverantwoordelijke van de VREG. "Ze houden geen rekening met de lopende, nog niet goedgekeurde aanvragen. Bovendien zijn veel aanvragen niet digitaal ingediend. En sommige aanvragen zijn gewoon nog niet goedgekeurd, om welke reden dan ook." De juiste cijfers kan de VREG niet geven wegeNS een informaticaprobleem. "Maar we merken ook wel dat er een daling is van het aantal nieuwe installaties. Alleen is die minder groot dan de daling waarover PV-Vlaanderen sprak." (JDH)