In het kader van de interregionale mobiliteit werken sinds 2008 gemengde teams met consulenten van zowel de VDAB als Forem samen vanuit eenzelfde gezamenlijke werklocatie langs de taalgrens. Zij staan in voor actieve bemiddeling, jobdatings en jobhunting en het "valideren" van vacatures, wat onder meer betekent dat de werkgever te kennen geeft dat hij extra aandacht wil besteden aan de integratie van Waalse werkzoekenden. Vlaanderen kampt voor veel beroepen immers met een structureel tekort aan arbeidskrachten, aldus de VDAB. In 2012 werd een mobiele reserve van 20.447 Waalse werkzoekenden opgebouwd en waren er 6.512 gevalideerde Vlaamse jobs. Uiteindelijk gingen minstens 1.974 Walen aan de slag in Vlaanderen, een derde meer dan in 2011, toen 1.467 Walen in Vlaanderen een job vonden. Sinds 2006 bestaat er bovendien een samenwerkingsverband tussen de VDAB en de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, waarbij vacatures worden uitgewisseld. Door de acties ondernomen door de gerichte bemiddelingsdiensten gingen in 2012 2.006 Brusselaars in Vlaanderen aan het werk. In 2011 waren dat er 3.603. (Belga)

In het kader van de interregionale mobiliteit werken sinds 2008 gemengde teams met consulenten van zowel de VDAB als Forem samen vanuit eenzelfde gezamenlijke werklocatie langs de taalgrens. Zij staan in voor actieve bemiddeling, jobdatings en jobhunting en het "valideren" van vacatures, wat onder meer betekent dat de werkgever te kennen geeft dat hij extra aandacht wil besteden aan de integratie van Waalse werkzoekenden. Vlaanderen kampt voor veel beroepen immers met een structureel tekort aan arbeidskrachten, aldus de VDAB. In 2012 werd een mobiele reserve van 20.447 Waalse werkzoekenden opgebouwd en waren er 6.512 gevalideerde Vlaamse jobs. Uiteindelijk gingen minstens 1.974 Walen aan de slag in Vlaanderen, een derde meer dan in 2011, toen 1.467 Walen in Vlaanderen een job vonden. Sinds 2006 bestaat er bovendien een samenwerkingsverband tussen de VDAB en de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, waarbij vacatures worden uitgewisseld. Door de acties ondernomen door de gerichte bemiddelingsdiensten gingen in 2012 2.006 Brusselaars in Vlaanderen aan het werk. In 2011 waren dat er 3.603. (Belga)