De toename van het aantal mannelijke werkzoekenden is volgens Muyters onder meer toe te schrijven aan de recente ontslagengolven. "Meer dan vrouwen zijn zij immers tewerkgesteld in industriële sectoren die de jongste maanden hard getroffen werden. De tertiaire en quartaire sector waarin meer vrouwen werken, bieden beter weerstand aan de crisis: de vrouwelijke werkloosheid steeg op jaarbasis 2,7 procent", aldus Muyters. Een andere opvallende stijger, is de groep van de jongeren. Daar is sprake van een toename van 11,8 procent. "De krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan", aldus Muyters. Er zijn ook een aantal positieve tendensen. Zo daalde het aantal werkzoekende 50-plussers met 2 procent en ook het aantal langdurig werklozen (+ 2 jaar) is gedaald met 1,4 procent. (ANA)

De toename van het aantal mannelijke werkzoekenden is volgens Muyters onder meer toe te schrijven aan de recente ontslagengolven. "Meer dan vrouwen zijn zij immers tewerkgesteld in industriële sectoren die de jongste maanden hard getroffen werden. De tertiaire en quartaire sector waarin meer vrouwen werken, bieden beter weerstand aan de crisis: de vrouwelijke werkloosheid steeg op jaarbasis 2,7 procent", aldus Muyters. Een andere opvallende stijger, is de groep van de jongeren. Daar is sprake van een toename van 11,8 procent. "De krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit remt de jongeren af in het vinden van een (eerste) baan", aldus Muyters. Er zijn ook een aantal positieve tendensen. Zo daalde het aantal werkzoekende 50-plussers met 2 procent en ook het aantal langdurig werklozen (+ 2 jaar) is gedaald met 1,4 procent. (ANA)