De leden van het netwerk vrezen dat bij ongewijzigd beleid de hele Antwerps-Wase regio nog zeker tien jaar met ernstige verkeerscongestie zal blijven kampen. Dat zou een economische en maatschappelijke kost inhouden van een half miljard euro per jaar. "Om deze tussenperiode te overbruggen willen we ten eerste de doorgaande goederenverkeersstromen op lange afstand verplichten de Liefkenshoektoltunnel te gebruiken", zegt voorzitter Stéphane Verbeeck. "Gezien de lange afstand spelen de omrijkilometers en tol voor internationaal vrachtverkeer minder een rol", vindt ook gedelegeerd bestuurder Luc Luwel, die erop wijst dat verschillende buitenlandse steden al een dergelijk afleidingssysteem met behulp van dynamische verkeerssignalisatie hanteren. Ook sp.a had afgelopen weekend overigens al een soortgelijk idee gelanceerd. De tol in de Liefkenshoektunnel moet volgens het ondernemersnetwerk echter wel tijdelijk verlaagd worden voor "veelgebruikers" en zelfs helemaal tot nul herleid worden voor "interportuair verkeer", oftewel intern havenverkeer tussen de Antwerpse linker- en rechteroever. Er zou ook een volwaardige verbinding moeten komen tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel, klinkt het. Verder willen de ondernemers ook noodbruggen over de drukste kruispunten van de Singel zien tijdens de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding, zoals in 2004 al eens gebeurde, om de Antwerpse ring te ontlasten van het lokale verkeer. Ook de capaciteit van de Antwerpse park-and-rides willen ze uitgebreid zien. (Belga)

De leden van het netwerk vrezen dat bij ongewijzigd beleid de hele Antwerps-Wase regio nog zeker tien jaar met ernstige verkeerscongestie zal blijven kampen. Dat zou een economische en maatschappelijke kost inhouden van een half miljard euro per jaar. "Om deze tussenperiode te overbruggen willen we ten eerste de doorgaande goederenverkeersstromen op lange afstand verplichten de Liefkenshoektoltunnel te gebruiken", zegt voorzitter Stéphane Verbeeck. "Gezien de lange afstand spelen de omrijkilometers en tol voor internationaal vrachtverkeer minder een rol", vindt ook gedelegeerd bestuurder Luc Luwel, die erop wijst dat verschillende buitenlandse steden al een dergelijk afleidingssysteem met behulp van dynamische verkeerssignalisatie hanteren. Ook sp.a had afgelopen weekend overigens al een soortgelijk idee gelanceerd. De tol in de Liefkenshoektunnel moet volgens het ondernemersnetwerk echter wel tijdelijk verlaagd worden voor "veelgebruikers" en zelfs helemaal tot nul herleid worden voor "interportuair verkeer", oftewel intern havenverkeer tussen de Antwerpse linker- en rechteroever. Er zou ook een volwaardige verbinding moeten komen tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel, klinkt het. Verder willen de ondernemers ook noodbruggen over de drukste kruispunten van de Singel zien tijdens de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding, zoals in 2004 al eens gebeurde, om de Antwerpse ring te ontlasten van het lokale verkeer. Ook de capaciteit van de Antwerpse park-and-rides willen ze uitgebreid zien. (Belga)