Net als de voorbije maanden stegen de vrouwelijke (+9,6 procent) en de hoog- (+14,0 procent) en middengeschoolde (+13,1 procent) werkloosheid sneller dan gemiddeld. Bij de leeftijdscategorieën valt de stabilisering (+0,7 procent) van de jeugdwerkloosheid - jonger dan 25 jaar - op. "Dat is het resultaat van een forse daling bij de min-20-jarigen", klinkt het, "onder andere bij de deeltijds lerenden doordat deeltijds leren steeds meer een voltijds engagement wordt." Maar ook het stijgingsritme bij de 20- tot 25-jarigen vertraagt (tot +4,8 procent in maart). In de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar is er een grote toename (25,4 procent) van de werkloosheid. Oudere werkzoekende en bruggepensioneerden moeten langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, en dat uit zich duidelijk in de cijfers. Ruim 54 procent van de werklozen in Vlaanderen zijn mannen, meer dan 56 procent is minder dan een jaar werkzoekend, en ruim een kwart is van allochtone origine, zo blijkt nog uit de cijfers. (Belga)

Net als de voorbije maanden stegen de vrouwelijke (+9,6 procent) en de hoog- (+14,0 procent) en middengeschoolde (+13,1 procent) werkloosheid sneller dan gemiddeld. Bij de leeftijdscategorieën valt de stabilisering (+0,7 procent) van de jeugdwerkloosheid - jonger dan 25 jaar - op. "Dat is het resultaat van een forse daling bij de min-20-jarigen", klinkt het, "onder andere bij de deeltijds lerenden doordat deeltijds leren steeds meer een voltijds engagement wordt." Maar ook het stijgingsritme bij de 20- tot 25-jarigen vertraagt (tot +4,8 procent in maart). In de leeftijdsgroep 55 tot 60 jaar is er een grote toename (25,4 procent) van de werkloosheid. Oudere werkzoekende en bruggepensioneerden moeten langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt, en dat uit zich duidelijk in de cijfers. Ruim 54 procent van de werklozen in Vlaanderen zijn mannen, meer dan 56 procent is minder dan een jaar werkzoekend, en ruim een kwart is van allochtone origine, zo blijkt nog uit de cijfers. (Belga)