Met de Gazellen van Vlaams-Brabant start Trends opnieuw met de publicatie van onze jaarlijkse berekening van groeibedrijven. Niet alleen wij, ook de Vlaamse regering heeft in de gaten hoe belangrijk die ondernemingen zijn voor een gezonde economie. Uit onderzoek blijkt dat de 10 procent snelste groeiers in omzet verantwoordelijk zijn voor niet minder dan 42 procent van de gecreeerde voltijdse banen in Vlaanderen.

Onze regio telt, afhankelijk van de berekeningswijze, 3 tot 15 procent sterk groeiende bedrijven. Helaas hinken we daarmee in beide gevallen achterop bij het Europese gemiddelde. Tijd dus dat Vlaanderen in actie komt, en daarvoor ontwikkelde het de Gazellesprong. Bedoeling is de groeibedrijven te ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikt personeel, naar financiering, naar partnerships en bij de aanpassing van de managementstructuur en organisatie aan de groei. Een beleid dat erop gericht is om die bedrijven te helpen om hun specifieke groeiproblemen te overwinnen, verdient dan ook alle krediet.

Ook verstandig: voorlopig worden er geen nieuwe structuren ge-creëerd. De Gazellesprong wordt vormgegeven door het Agentschap Ondernemen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). De ervaringen die nu via onderzoek en coachingprojecten worden opgedaan, moeten leiden tot beleidsmaatregelen in de loop van volgend jaar. In een eerste fase gaan de twee organisaties, naar Fins voorbeeld, vooral de bestaande instrumenten gegroepeerd aanbieden aan groeiondernemers: financiering via PMV en BAN Vlaanderen, exportondersteuning via FIT, innovatiesteun via het IWT, en andere.

Dat voorbeeld verdient navolging. Want ook minder sterk groeiende bedrijven zien door het bos de bomen niet meer. Multinationals kunnen indien nodig mensen vrijmaken om te speuren naar subsidies, of ze hebben een dusdanige economische impact dat ze zelf met de ministers overleggen. Kmo's die systematisch werk maken van de administratie die hoort bij het aanvragen van IWT- en andere subsidies, zijn eerder zeldzaam.

Wallonië heeft al enkele jaren een uniek loket. Dat begeleidt bedrijven die interesse hebben om te investeren in de regio, in de wirwar van subsidieregelingen. In Vlaanderen bestaat het unieke loket vooral op papier. Het is een van de twaalf concrete projecten uit het Meerjarenplan slagkrachtige overheid, dat past in Vlaanderen in Actie. Andere maatregelen uit dat plan zijn snellere procedures voor investeringsdossiers, administratieve vereenvoudiging en betere regelgeving, en betere dienstverlening door één gemeenschappelijke databank. Lovenswaardige doelstellingen, maar op het terrein is er nog al te weinig van te merken. Tijd voor Vlaanderen om echt in Actie te schieten.

Met de Gazellen van Vlaams-Brabant start Trends opnieuw met de publicatie van onze jaarlijkse berekening van groeibedrijven. Niet alleen wij, ook de Vlaamse regering heeft in de gaten hoe belangrijk die ondernemingen zijn voor een gezonde economie. Uit onderzoek blijkt dat de 10 procent snelste groeiers in omzet verantwoordelijk zijn voor niet minder dan 42 procent van de gecreeerde voltijdse banen in Vlaanderen. Onze regio telt, afhankelijk van de berekeningswijze, 3 tot 15 procent sterk groeiende bedrijven. Helaas hinken we daarmee in beide gevallen achterop bij het Europese gemiddelde. Tijd dus dat Vlaanderen in actie komt, en daarvoor ontwikkelde het de Gazellesprong. Bedoeling is de groeibedrijven te ondersteunen bij hun zoektocht naar geschikt personeel, naar financiering, naar partnerships en bij de aanpassing van de managementstructuur en organisatie aan de groei. Een beleid dat erop gericht is om die bedrijven te helpen om hun specifieke groeiproblemen te overwinnen, verdient dan ook alle krediet. Ook verstandig: voorlopig worden er geen nieuwe structuren ge-creëerd. De Gazellesprong wordt vormgegeven door het Agentschap Ondernemen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). De ervaringen die nu via onderzoek en coachingprojecten worden opgedaan, moeten leiden tot beleidsmaatregelen in de loop van volgend jaar. In een eerste fase gaan de twee organisaties, naar Fins voorbeeld, vooral de bestaande instrumenten gegroepeerd aanbieden aan groeiondernemers: financiering via PMV en BAN Vlaanderen, exportondersteuning via FIT, innovatiesteun via het IWT, en andere. Dat voorbeeld verdient navolging. Want ook minder sterk groeiende bedrijven zien door het bos de bomen niet meer. Multinationals kunnen indien nodig mensen vrijmaken om te speuren naar subsidies, of ze hebben een dusdanige economische impact dat ze zelf met de ministers overleggen. Kmo's die systematisch werk maken van de administratie die hoort bij het aanvragen van IWT- en andere subsidies, zijn eerder zeldzaam. Wallonië heeft al enkele jaren een uniek loket. Dat begeleidt bedrijven die interesse hebben om te investeren in de regio, in de wirwar van subsidieregelingen. In Vlaanderen bestaat het unieke loket vooral op papier. Het is een van de twaalf concrete projecten uit het Meerjarenplan slagkrachtige overheid, dat past in Vlaanderen in Actie. Andere maatregelen uit dat plan zijn snellere procedures voor investeringsdossiers, administratieve vereenvoudiging en betere regelgeving, en betere dienstverlening door één gemeenschappelijke databank. Lovenswaardige doelstellingen, maar op het terrein is er nog al te weinig van te merken. Tijd voor Vlaanderen om echt in Actie te schieten.