"De stijging is deels een gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten", zegt Muyters. Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten namelijk pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben, wat tot hogere cijfers leidt. Dat effect is vooral uitgesproken bij jongeren, omdat zij vaker via de uitzendsector werken. Als met die aanpassing geen rekening zou gehouden worden, zou het aantal werkzoekenden uitkomen op 219.211. Er waren de afgelopen maand vooral meer conjunctuurgevoelige kortdurige werkloosheid (+9,8 pct), en meer jeugdwerkloosheid (+11,1 pct). Bij de 50-plussers waren er in augustus 1,7 procent minder werkzoekenden. Vooral in de tranche van 50 tot 55 jaar daalt de werkloosheid met 4,6 procent. In de leeftijdsgroep 55 tot 60 liep de werkloosheid met 0,6 pct terug. "Onze aanpak voor de doelgroep tot 55 werkt", zegt Muyters. "Met onze recente uitbreiding naar 58 jaar hopen we ook daar de positieve trend te verstevigen." De Vlaamse regering besliste vanaf 1 juni jongstleden nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar systematisch te laten begeleiden door de VDAB. Vanaf 1 april 2011 werd de activering al uitgebreid naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar. Voorts blijkt uit de cijfers dat er in augustus 10,4 procent meer allochtonen werkloos waren in vergelijking met een jaar geleden, tegenover slechts 4,8 procent meer autochtonen. (KAV)

"De stijging is deels een gevolg van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten", zegt Muyters. Sinds begin dit jaar worden uitzendkrachten namelijk pas weggelaten uit de werkzoekendenstatistieken wanneer ze minimum 10 dagen gewerkt hebben, wat tot hogere cijfers leidt. Dat effect is vooral uitgesproken bij jongeren, omdat zij vaker via de uitzendsector werken. Als met die aanpassing geen rekening zou gehouden worden, zou het aantal werkzoekenden uitkomen op 219.211. Er waren de afgelopen maand vooral meer conjunctuurgevoelige kortdurige werkloosheid (+9,8 pct), en meer jeugdwerkloosheid (+11,1 pct). Bij de 50-plussers waren er in augustus 1,7 procent minder werkzoekenden. Vooral in de tranche van 50 tot 55 jaar daalt de werkloosheid met 4,6 procent. In de leeftijdsgroep 55 tot 60 liep de werkloosheid met 0,6 pct terug. "Onze aanpak voor de doelgroep tot 55 werkt", zegt Muyters. "Met onze recente uitbreiding naar 58 jaar hopen we ook daar de positieve trend te verstevigen." De Vlaamse regering besliste vanaf 1 juni jongstleden nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar systematisch te laten begeleiden door de VDAB. Vanaf 1 april 2011 werd de activering al uitgebreid naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar. Voorts blijkt uit de cijfers dat er in augustus 10,4 procent meer allochtonen werkloos waren in vergelijking met een jaar geleden, tegenover slechts 4,8 procent meer autochtonen. (KAV)