In Vlaanderen gingen vorig jaar 132 schrijnwerkers failliet, tegenover 103 in 2011, aldus Bouwunie. Tijdens de eerste acht maanden van 2013 werden al 95 faillissementen geteld. Uit de rondvraag bij 220 bedrijven blijkt dat 12 procent momenteel te weinig werk heeft. Zeventig procent voldoende werk en 18 procent zelfs te veel. Vooral in Vlaams-Brabant (21 procent) hebben veel bedrijven te weinig werk. Vijf procent van de ondervraagde bedrijven heeft slechts een vooruitzicht voor 1 maand werk, 49 procent kan 1 tot 3 maanden voort en 35 procent tussen 3 en 6 maanden. Een op de drie bedrijven heeft zijn orderboek de voorbije maanden zien slinken. Ook een derde van de bedrijven zag de prijzen die ze kunnen aanrekenen, verslechteren, terwijl ze voor 57 procent gelijk bleven. De prijzen zijn weliswaar niet verlieslatend, maar voor bijna 30 procent van de bedrijven zijn ze net break even. Eenentwintig procent vreest dat de prijzen de komende maanden zullen dalen. Vooral bij de grote bedrijven staan de prijzen onder druk. De problematiek van het hoge aantal laattijdige betalingen is bij een op de drie toegenomen, en een vijfde van de bevraagde bedrijven heeft momenteel minder personeel in dienst dan enige tijd terug. Volgens Bouwunie is er omwille van de strengere energie-eisen zeker een groot potentieel aan opdrachten aanwezig, maar is het wachten op een daadwerkelijk herstel van de economie om de gezinnen, bedrijven en overheden opnieuw meer te doen investeren. Uit de bevraging blijkt dat de sector heel wat aandacht heeft voor deze ecologische eisen: 33 procent van de bedrijven heeft van een goede luchtdichte plaatsing van het buitenschrijnwerk zijn standaardwerkwijze gemaakt en 51 procent besteedt er op vraag van de opdrachtgever extra aandacht aan. (Belga)

In Vlaanderen gingen vorig jaar 132 schrijnwerkers failliet, tegenover 103 in 2011, aldus Bouwunie. Tijdens de eerste acht maanden van 2013 werden al 95 faillissementen geteld. Uit de rondvraag bij 220 bedrijven blijkt dat 12 procent momenteel te weinig werk heeft. Zeventig procent voldoende werk en 18 procent zelfs te veel. Vooral in Vlaams-Brabant (21 procent) hebben veel bedrijven te weinig werk. Vijf procent van de ondervraagde bedrijven heeft slechts een vooruitzicht voor 1 maand werk, 49 procent kan 1 tot 3 maanden voort en 35 procent tussen 3 en 6 maanden. Een op de drie bedrijven heeft zijn orderboek de voorbije maanden zien slinken. Ook een derde van de bedrijven zag de prijzen die ze kunnen aanrekenen, verslechteren, terwijl ze voor 57 procent gelijk bleven. De prijzen zijn weliswaar niet verlieslatend, maar voor bijna 30 procent van de bedrijven zijn ze net break even. Eenentwintig procent vreest dat de prijzen de komende maanden zullen dalen. Vooral bij de grote bedrijven staan de prijzen onder druk. De problematiek van het hoge aantal laattijdige betalingen is bij een op de drie toegenomen, en een vijfde van de bevraagde bedrijven heeft momenteel minder personeel in dienst dan enige tijd terug. Volgens Bouwunie is er omwille van de strengere energie-eisen zeker een groot potentieel aan opdrachten aanwezig, maar is het wachten op een daadwerkelijk herstel van de economie om de gezinnen, bedrijven en overheden opnieuw meer te doen investeren. Uit de bevraging blijkt dat de sector heel wat aandacht heeft voor deze ecologische eisen: 33 procent van de bedrijven heeft van een goede luchtdichte plaatsing van het buitenschrijnwerk zijn standaardwerkwijze gemaakt en 51 procent besteedt er op vraag van de opdrachtgever extra aandacht aan. (Belga)