De VCB stelt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven door de overheidsgebouwen versneld te renoveren en energiezuinig te maken. "We stimuleren zo niet enkel de economie, maar maken ook winst door een lagere energiefactuur", klinkt het bij de VCB. De Confederatie raadt de federale, gewestelijke en lokale overheden aan om spaargelden die ze via leningen willen activeren, in eerste instantie te gebruiken voor de renovatie van hun eigen gebouwen. De federale overheid kan dat doen via het energiedienstenbedrijf Fedesco, en in Vlaanderen via het Vlaams Energiebedrijf, die projecten voor energie-efficiëntie in overheidsgebouwen vergemakkelijken. "Door energiezuinigere gebouwen is ook de overheid beschermd tegen stijgende energieprijzen", aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Daarnaast moeten ook private bouwheren meer financiële middelen kunnen krijgen om hun woningen of gebouwen energie-efficiënter te maken. Daarvoor moet de kredietverlening van banken aan particulieren echter meer afgestemd zijn op de energiebesparende effecten van zulke investeringen. De banken houden nu echter bijna geen rekening met de extra investeringen die duurzame woningen vergen en de besparing op de energiefactuur. Ook hebben de banken nog geen instrumenten om die energiebesparing te evalueren. (MDM)

De VCB stelt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven door de overheidsgebouwen versneld te renoveren en energiezuinig te maken. "We stimuleren zo niet enkel de economie, maar maken ook winst door een lagere energiefactuur", klinkt het bij de VCB. De Confederatie raadt de federale, gewestelijke en lokale overheden aan om spaargelden die ze via leningen willen activeren, in eerste instantie te gebruiken voor de renovatie van hun eigen gebouwen. De federale overheid kan dat doen via het energiedienstenbedrijf Fedesco, en in Vlaanderen via het Vlaams Energiebedrijf, die projecten voor energie-efficiëntie in overheidsgebouwen vergemakkelijken. "Door energiezuinigere gebouwen is ook de overheid beschermd tegen stijgende energieprijzen", aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Daarnaast moeten ook private bouwheren meer financiële middelen kunnen krijgen om hun woningen of gebouwen energie-efficiënter te maken. Daarvoor moet de kredietverlening van banken aan particulieren echter meer afgestemd zijn op de energiebesparende effecten van zulke investeringen. De banken houden nu echter bijna geen rekening met de extra investeringen die duurzame woningen vergen en de besparing op de energiefactuur. Ook hebben de banken nog geen instrumenten om die energiebesparing te evalueren. (MDM)